Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia uruchomiony został internetowy System rezerwacji kremacji i pogrzebów. Instrukcję do niego znajdą Państwo pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia/instrukcja.pdf.

RODZAJE GROBÓW I OPŁATY ZA GROBY

 

 

RODZAJE GROBÓW

Na Cmentarzu Komunalnym Północnym urządzane są groby tradycyjne oraz groby urnowe. Groby tradycyjne wykonuje się w zależności od potrzeb i warunków terenowych jako groby jedno lub wielopoziomowe.

Do grobów tradycyjnych (przeznaczonych do chowania trumien) zaliczamy:

   • ziemne pojedyncze bez prawa murowania,
   • ziemne rodzinne (dwumiejscowe) bez prawa murowania,
   • murowane pojedyncze,
   • murowane rodzinne (wielomiejscowe),
   • dziecinne bez prawa murowania.
   • katakumby (nisze do pochowania trumny)

Groby urnowe dzielimy na:

  • urnowe ziemne pojedyncze,
  • urnowe ziemne rodzinne,
  • urnowe murowane pojedyncze,
  • urnowe murowane rodzinne,
  • nisze w ścianach urnowych (kolumbariach).

 

Wymiary grobów określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. (§ 10)

Na grobach można budować i utrzymywać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu (§ 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r.).

 

OPŁATY

 

Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r., Nr 118, poz. 687 z późn. zm.) stanowi, że wszystkie groby ziemne i groby pojedyncze murowane podlegają opłatom związanym z zastrzeżeniem przeciwko ponownemu użyciu grobu do chowania, tzn. wyznaczenia grobu do kolejnego pochówku przez zarządzającego cmentarzem.
Opłata taka (zgodnie z ustawą) odpowiadać ma wysokością opłacie przewidzianej za pochowanie zwłok i ma skutek na dalszych 20 lat (art. 7  ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych). Ponieważ taki skutek prawny może nastąpić tylko po wniesieniu wymaganej opłaty w pełnej wysokości, winna ona być wniesiona jednorazowo w całości, w wysokości ustalonej w cenniku opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych m. st. Warszawy, obowiązującym w dniu wnoszenia opłaty. Ustawa nie przewiduje wnoszenia opłat w niższej wysokości ani za okresy krótsze niż 20 lat.

 

Groby murowane rodzinne, zarówno tradycyjne jak i urnowe, nie podlegają opłatom za kolejne okresy dwudziestoletnie.

 

Przepisy ustawowe dotyczące opłat za groby ziemne i murowane pojedyncze nie zmieniły się od 1932 r. – znajdują się w ustawie z 17 marca 1932 r. o chowaniu zmarłych i stwierdzaniu przyczyny zgonu i zostały przeniesione do ustawy obecnie obowiązującej.