Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia uruchomiony został internetowy System rezerwacji kremacji i pogrzebów. Instrukcję do niego znajdą Państwo pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia/instrukcja.pdf.

NAGROBKI

 

O ustawieniu nagrobka i jego wyglądzie decydują osoby uprawnione do grobu – rodzina zmarłego.

Przed ustawieniem nagrobka należy:

  1. Złożyć w kancelarii cmentarza projekt nagrobka.
    Projekt nagrobka (lub napisu nagrobnego) składa się na formularzu, zawierającym m. in. upoważnienie dla wykonawcy nagrobka do przygotowania projektu i wykonania nagrobka (do pobrania: projekt nagrobka).
  2. Wnieść opłatę za czynności związane z ustawieniem nagrobka (wymianą elementów nagrobka, uzupełnieniem napisów), zgodnie z obowiązującym cennikiem. Opłatę tę wnosi wykonawca nagrobka.

Czynności administracji cmentarza związane z ustawieniem nagrobka mają charakter kontrolny i polegają na sprawdzeniu:

– projektu nagrobka (w zakresie wymiarów nagrobka),

– uprawnień do grobu osoby zlecającej ustawienie nagrobka,

– zgodności wykonanego nagrobka z projektem,

– prawidłowości ustawienia nagrobka w kwaterze.

Na grobach można budować i utrzymywać nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic powierzchni grobu. Do powierzchni zajmowanej przez grób nie zalicza się odstępów pomiędzy grobami i przejść pomiędzy rzędami grobów.Otoczenie grobów (przestrzeń pomiędzy grobami) może być zagospodarowane na odrębnych zasadach.

Wymiary nagrobków na Cmentarzu Komunalnym Północnym

 

Rodzaj grobu Wymiary nagrobka (maksymalne)
długość [cm] szerokość [cm]
Groby ziemne tradycyjny pojedynczy (przeznaczony do pochowania jednej trumny) 200 100
tradycyjny rodzinny (przeznaczony do pochowania 2 trumien) 230 120
dziecinny 120 60
urnowy pojedynczy (przeznaczony do pochowania jednej urny) 50 50
urnowy rodzinny (przeznaczony do pochowania co najmniej 2 urn) 100 100
Groby murowane tradycyjny pojedynczy (przeznaczony do pochowania jednej trumny) 260 120
tradycyjny rodzinny (przeznaczony do pochowania co najmniej 2 trumien) 260 120
urnowy pojedynczy (przeznaczony do pochowania jednej urny) 74 74
urnowy rodzinny (przeznaczony do pochowania co najmniej 2 urn) 100 100