Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia uruchomiony został internetowy System rezerwacji kremacji i pogrzebów. Instrukcję do niego znajdą Państwo pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia/instrukcja.pdf.

REGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO PÓŁNOCNEGO

Cmentarz, jako miejsce oddawania czci Zmarłym, powierza się trosce odwiedzających i prosi się
wszystkich przebywających na jego terenie o przestrzeganie poniższego regulaminu.

  1. Bramy cmentarza otwarte są codziennie, od 1 kwietnia do 30 września
    w godz. 7:00 – 20:00, a od 1 października do 31 marca od godz. 8:00 do zmroku.
  2. Kancelaria cmentarza jest czynna w poniedziałki w godz. 8:00 – 18:00, od wtorku do piątku
    w godz. 8:00 – 16:00. Kasa jest czynna w poniedziałki w godz. 8:00 – 17:30, od wtorku
    do piątku w godz. 8:00 – 15:00.
  3. Pogrzeby odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
  4. Osoby przebywające na terenie cmentarza powinny zachowywać się stosownie
    do charakteru i powagi miejsca. Pogrzeby i czynności związane z kultem zmarłych
    nie mogą być w żaden sposób zakłócane.
  5. Śmieci należy segregować i wyrzucać do pojemników ustawionych na terenie cmentarza.
  6. Niedozwolone jest samowolne sadzenie na cmentarzu drzew i krzewów oraz ich usuwanie.
  7. Zabrania się:
    – przebywania na terenie cmentarza poza godzinami otwarcia;
    – spożywania alkoholu i przebywania na cmentarzu w stanie nietrzeźwym;
    – wprowadzania zwierząt;
    – wprowadzania rowerów oraz używania sprzętu sportowego i rekreacyjnego;
    – niszczenia zieleni i wyposażenia cmentarza;
    – umieszczania nekrologów w miejscach innych niż do tego wyznaczone;
    – prowadzenia działalności handlowej i reklamowej.
  8. Ustawienie i remont nagrobka, zagospodarowanie otoczenia grobu, ustawienie ławki
    przy grobie, umieszczenie napisów nagrobnych wymaga wcześniejszego zgłoszenia
    w kancelarii cmentarza i uzyskania stosownej zgody.
  9. Dopuszczalna prędkość pojazdów na terenie cmentarza wynosi 15 km/h. Ruch pieszych
    i pojazdów na terenie cmentarza podlega przepisom prawa o ruchu drogowym.
  10. Ochrona cmentarza upoważniona jest do kontrolowania pojazdów i osób w zakresie posiadanych uprawnień.
  11. Cmentarzem zarządza Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie,
    ul. Powązkowska 43/45, 01-797 Warszawa.

 

Dyrektor
Zarządu Cmentarzy Komunalnych
w Warszawie