Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia uruchomiony został internetowy System rezerwacji kremacji i pogrzebów. Instrukcję do niego znajdą Państwo pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia/instrukcja.pdf.

Przechowalnia zwłok
na Cmentarzu Komunalnym Północnym
w Warszawie

ul. Wóycickiego 14, tel. 22 834-56-99, 22 277 40 88

 

 

Przechowalnia zwłok na Cmentarzu Komunalnym Północnym jest czynna przez całą dobę przez wszystkie dni tygodnia.

Przyjmowanie zwłok odbywa się w przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.

Zwłoki przyjmuje się w zamkniętej trumnie lub kapsule.

Przyjmowane do przechowalni trumny i kapsuły ze zwłokami oraz urny z prochami muszą być trwale oznaczone imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej oraz datą jej zgonu.

Do przechowalni nie mogą być przyjmowane zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne oraz zwłoki w stanie rozkładu.

 

Trumny ze zwłokami lub urny z prochami wydaje się od poniedziałku od godz. 6:00 do soboty do godz. 6:00, z wyjątkiem dni wolnych od pracy (dni świątecznych). W dniach wolnych od pracy odebranie trumny lub urny jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z kierownictwem cmentarza.

Trumnę ze zwłokami lub urnę z prochami może odebrać członek najbliższej rodziny osoby zmarłej lub upoważniony organizator pogrzebu, po przedstawieniu dowodu opłaty za przechowanie trumny ze zwłokami lub urny z prochami, wniesionej zgodnie z obowiązującym cennikiem usług cmentarnych (poz. 6.6.05 do 6.6.08).

 

Nie pobiera się opłaty za pierwszą dobę przechowania trumny ze zwłokami przeznaczonymi do kremacji w spopielarniach Zarządu Cmentarzy Komunalnych.