Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia uruchomiony został internetowy System rezerwacji kremacji i pogrzebów. Instrukcję do niego znajdą Państwo pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia/instrukcja.pdf.

Cmentarz Komunalny Południowy
05-503 Antoninów

 

 

 

Cmentarz Komunalny Południowy jest cmentarzem miejskim, zarządzanym przez Miasto Stołeczne Warszawę – Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Położony jest na skraju Lasów Sękocińskich, w pobliżu Magdalenki i Piaseczna, został otwarty w 1999 roku.

Kierownik Cmentarza Komunalnego Południowego: Dariusz Wiejak , tel. 22 756-11-59

Kancelaria Cmentarza czynna jest w dniach:
Poniedziałki od 800 do 1800
Wtorki – Piątki w godzinach od 800 do 1600
tel: 22 756-11-59, 22 756-14-35, 22 756-14-38, fax: 22 756-11-59 wew. 30

Cmentarz jest otwarty codziennie, w okresie od 1 kwietnia do 30 września od godziny 700do godziny 2000, w pozostałych miesiącach od godziny 800do zmroku.

Rodzaje grobów i formy pogrzebu

Na Cmentarzu Komunalnym Południowym pochowania zmarłych odbywają się:

  • w grobach tradycyjnych (przeznaczonych do pochowania trumien) ziemnych i murowanych, pojedynczych oraz rodzinnych – wielomiejscowych;
  • w katakumbach (niszach ściennych przeznaczonych do chowania trumien);
  • w grobach dziecięcych ziemnych
  • w grobach urnowych ziemnych i murowanych, pojedynczych oraz rodzinnych,
  • w kolumbariach (niszach w ścianach urnowych);
  • grobowcach rodzinnych (niewielkich budowlach, mogących pomieścić trumny w części nadziemnej i podziemnej);

Wybór rodzaju grobu należy do osoby uprawnionej do pochowania zmarłego (zlecającej pogrzeb).

Cmentarz Komunalny Południowy może przyjąć do pochowania każdego zmarłego, niezależnie od miejsca jego śmierci i ostatniego miejsca zamieszkania.

Uroczystości pogrzebowe

Dom Przedpogrzebowy na Cmentarzu Komunalnym Południowym mieści dwie sale ceremonialne, przeznaczone do przeprowadzania uroczystości pogrzebowych świeckich i religijnych. Jedna z sal ceremonialnych pełni funkcję kaplicy cmentarnej pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego, w której katolicką posługę pogrzebową sprawują kapłani parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przypkach. W kaplicy tej w każdą niedzielę o godzinie 13 odprawiane są msze święte.

Sposób wykonywania pogrzebów na Cmentarzu Komunalnym Południowym opisuje Regulamin.

Wjazd samochodem na teren Cmentarza Komunalnego Południowego

Ułatwieniem w korzystaniu z cmentarza jest możliwość wjazdu samochodem osobowym na teren cmentarza. Wjazd odbywa się na podstawie odpłatnych przepustek, które wystawia kancelaria Cmentarza w godzinach 8-15. Przepustki mogą być wykorzystane w terminach dogodnych dla osób odwiedzających cmentarz, z wyjątkiem 30 i 31 października oraz 1 listopada.

W związku z nadmiernym ruchem samochodów na terenie cmentarzy komunalnych m. st. Warszawy, Zarząd Cmentarzy Komunalnych uprzejmie informuje, że w trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z cmentarzy z dniem 1 lipca 2012 r. wprowadzone zostają ograniczenia wjazdów prywatnych samochodów osobowych na Cmentarz Komunalny Południowy w Antoninowie :

 – w soboty w godzinach 7.00-11.00 możliwy jest wjazd samochodów z osobami niepełnosprawnymi (posiadającymi ważną legitymację osoby niepełnosprawnej) lub z osobami, które ukończyły 75 lat i legitymują się dokumentem potwierdzającym wiek – po wykupieniu przepustki ulgowej uprawniającej do wjazdu na cmentarz.
Po godzinie 11.00 obowiązuje całkowity zakaz wjazdu na teren cmentarza,

 – w niedziele i święta obowiązuje całkowity zakaz wjazdu na teren cmentarzy.

Wjazd samochodów na cmentarze komunalne m. st. Warszawy w dni robocze pozostaje na dotychczasowych zasadach.

Aktualną wysokość opłat za wjazd na teren cmentarza podano w cenniku.

 Korzystanie z wody

Cmentarz Komunalny Południowy wyposażony jest w sieć wodociągową, zasilaną ze studni głębinowych. Woda z ujęć (punktów czerpalnych) na terenie cmentarza nie nadaje się do spożycia i może być używana jedynie do podlewania roślin i do innych celów gospodarczych.

Instalacja wodociągowa jest wyłączana jesienią (zwykle w październiku lub na początku listopada), gdy prognozowane są spadki temperatury poniżej 0ºC, i włączana na wiosnę (zwykle w połowie kwietnia), gdy ustąpią przymrozki.

 

Urządzanie grobów za życia

Szczegółową informację o warunkach udostępnienia miejsca grzebalnego dla urządzenia grobu przez osobę żyjącą (do wykorzystania w przyszłości) znajdą Państwo pod hasłem Groby „za życia”.

Dojazd do Cmentarza Komunalnego Południowego
Do głównej bramy cmentarza można dojechać autobusami komunikacji miejskiej