Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia uruchomiony został internetowy System rezerwacji kremacji i pogrzebów. Instrukcję do niego znajdą Państwo pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia/instrukcja.pdf.

 

EKSHUMACJE

 

Ekshumacja – wydobycie z grobu zwłok lub szczątków – może być dokonana (poza innymi przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok, za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego (art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych).
Osoby uprawnione do pochowania zwłok (a więc także do ekshumacji) są wymienione w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (art. 10 ust. 1).

Ekshumacja zwłok i szczątków powinna odbywać się we wczesnych godzinach rannych w okresie od 16 października do 15 kwietnia. Inne wymagania, dotyczące ekshumacji, zawarte są w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (§ 11 i 12).
Uwaga: przepisy o ekshumacji stosuje się również do urn (na podstawie § 8 powołanego wyżej rozporządzenia).

Przewożenie zwłok i szczątków regulują przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (art. 14) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (§ 10, 11 i § 12 pkt 3-6).

Zezwolenia na ekshumacje z grobów znajdujących się na Cmentarzu Komunalnym Południowym wydaje:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie z/s w Chylicach
Chylice, ul. Dworska 7
05-510 Konstancin-Jeziorna
tel./fax: 22 756-46-20, 22 756-43-33, 22 756-97-59

Kancelaria cmentarza dysponuje formularzami podania do właściwego inspektora sanitarnego o zezwolenie na ekshumację (z informacją cmentarza o grobie).