Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia uruchomiony został internetowy System rezerwacji kremacji i pogrzebów. Instrukcję do niego znajdą Państwo pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia/instrukcja.pdf.

Przechowalnia zwłok
na Cmentarzu Komunalnym Południowym
w Antoninowie

tel. 22 756-14-35, 22 756-14-38, 22 277 40 54, 22 277 40 55, 602-771-463

Przyjmowanie i wydawanie trumny ze zwłokami lub urny z prochami na Cmentarzu Komunalnym Południowym odbywa się (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) w poniedziałki w godz. od 8:00-18:00 i od wtorku do piątku w godz. 8:00-16:00.

W poniedziałki po godz. 18:00 (do godz. 21:00)i od wtorku do piątku po godz. 16:00 (do godz. 21:00) po zgłoszeniu zamiaru skorzystania z przechowalni pod numerem telefonu 602-771-463

Zwłoki przyjmuje się w zamkniętej trumnie lub kapsule.

Przyjmowane do przechowalni trumny i kapsuły ze zwłokami oraz urny z prochami muszą być trwale oznaczone imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej oraz datą jej zgonu.

Do przechowalni nie mogą być przyjmowane zwłoki w stanie rozkładu.

Trumnę ze zwłokami lub urnę z prochami może odebrać członek najbliższej rodziny osoby zmarłej lub upoważniony organizator pogrzebu, po przedstawieniu dowodu opłaty za przechowanie trumny ze zwłokami lub urny z prochami, wniesionej zgodnie z obowiązującym cennikiem usług cmentarnych(poz. 6.6.05 do 6.6.08).

 

Nie pobiera się opłaty za pierwszą dobę przechowania trumny ze zwłokami przeznaczonymi do kremacji w spopielarniach Zarządu Cmentarzy Komunalnych.