Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia uruchomiony został internetowy System rezerwacji kremacji i pogrzebów. Instrukcję do niego znajdą Państwo pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia/instrukcja.pdf.

 

NAGROBKI

 

O ustawieniu nagrobka i jego wyglądzie decydują osoby uprawnione do grobu – rodzina zmarłego.

Przed ustawieniem nagrobka należy:

  1. Złożyć w kancelarii cmentarza projekt nagrobka.
    Projekt nagrobka (lub napisu nagrobnego) składa się na formularzu, zawierającym m. in. upoważnienie dla wykonawcy nagrobka do przygotowania projektu i wykonania nagrobka (do pobrania: projekt nagrobka)
  2. Wnieść opłatę za czynności związane z ustawieniem nagrobka (wymianą elementów nagrobka, uzupełnieniem napisów), zgodnie z obowiązującym cennikiem. Opłatę tę wnosi wykonawca nagrobka.

Czynności administracji cmentarza związane z ustawieniem nagrobka mają charakter kontrolny i polegają na sprawdzeniu:

  • projektu nagrobka (w zakresie wymiarów nagrobka),
  • uprawnień do grobu osoby zlecającej ustawienie nagrobka,
  • zgodności wykonanego nagrobka z projektem,
  • prawidłowości ustawienia nagrobka w kwaterze.

Uwagi:

Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic powierzchni grobu.

Do powierzchni zajmowanej przez grób nie zalicza się odstępów pomiędzy grobami i przejść pomiędzy rzędami grobów. 

Otoczenie grobów (przestrzeń pomiędzy grobami) może być zagospodarowane na odrębnych zasadach.

Wymiary nagrobków na Cmentarzu Wojskowym

Rodzaj grobu Wymiary nagrobka
(maksymalne)
długość
[cm]
szerokość
[cm]
Groby ziemne tradycyjny pojedynczy (przeznaczony do pochowania jednej trumny) 200 100
tradycyjny rodzinny (przeznaczony do pochowania 2 trumien) 230 120
dziecinny 120 60
Groby murowane tradycyjny pojedynczy (przeznaczony do pochowania jednej trumny)tradycyjny rodzinny (przeznaczony do pochowania co najmniej 2 trumien) wymiary nagrobka nie mogą przekraczać wymiarów grobu (obrysu murów grobu) tj. 260 cm x 120 cm
urnowy rodzinny
– w kwaterze E
– w innych kwaterach
 
120
100
 
80
100

powrót na początek