Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia uruchomiony został internetowy System rezerwacji kremacji i pogrzebów. Instrukcję do niego znajdą Państwo pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia/instrukcja.pdf.

Spopielanie zmarłych jest jednym z najstarszych zwyczajów pogrzebowych.
Pierwsza współczesna spopielarnia w Europie powstała w 1873 roku w Mediolanie.
Blisko 40% Polaków akceptuje spopielanie ciał przed pogrzebem (według badania CBOS).
Spopieleń nie zabrania Kościół katolicki (kanon 1176 § 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.).

Ciało spopielane jest w trumnie w temperaturze sięgającej 1200ºC, w procesie trwającym ok. 120 minut.
Urna z popiołami przekazywana jest rodzinie lub organizatorowi pogrzebu wraz z oryginałem protokołu kremacji.

Urny mogą być pochowane w każdego rodzaju grobie tradycyjnym, w grobie urnowym (ziemnym lub murowanym), w kolumbariach (ściennych niszach urnowych).
Zarząd Cmentarzy Komunalnych nie prowadzi działalności związanej z przewozem zwłok, sprzedażą trumien, urn i innych akcesoriów pogrzebowych.

Wszelkie sprawy związane ze spopieleniem zwłok można załatwić za pośrednictwem dowolnego zakładu pogrzebowego z terenu Warszawy i całej Polski.

WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB ZLECAJĄCYCH SPOPIELENIE

W związku z przypadkami podawania osobom zainteresowanym nieprawdziwych informacji dotyczących usług kremacyjnych świadczonych
w spopielarniach funkcjonujących na Cmentarzu Komunalnym Północnym oraz na Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie, Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że:

Na Cmentarzu Komunalnym Północnym spopielarnia działa w systemie pracy ciągłej, we wszystkie robocze dni tygodnia, co pozwala wykonać zleconą kremację na bieżąco – BEZ OKRESU OCZEKIWANIA! albo w terminie uzgodnionym ze zlecającym kremację;

Zgłoszenia spopielenia przyjmowane są przez całą dobę:

– przez Internetowy System Zgłoszeń Kremacji i Pogrzebów (http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia)

Na Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie spopielarnia działa w poniedziałki w godzinach 8:00-18:00 i od wtorku do piątku
w godzinach 8:00 – 16:00;

Zgłoszenia spopielenia przyjmowane są w godzinach pracy spopielarni przez Kancelarię Cmentarza Komunalnego Południowego przez Internetowy System Zgłoszeń Kremacji i Pogrzebów (http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia)

Dysponujemy salami pożegnań, umożliwiając rodzinom uczestniczenie w pożegnaniu zmarłego przed momentem rozpoczęcia procesu kremacji;

Świadczymy usługi kremacyjne z zachowaniem najwyższych standardów;  

Nie stosujemy żadnych sposobów przyśpieszenia procesu kremacji;

Urna z prochami zmarłego wraz z oryginałem protokołu spopielenia przekazywane są zlecającemu kremację (rodzinie) albo osobie upoważnionej przez zlecającego kremację;

Aktualne ceny spopieleń podaje cennik usług cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym Północnym (pozycja cennika 7.1).cennik usług cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym Południowym (pozycja cennika 7.1).

Opłaty te wynoszą:

Spopielenie (kremacja):

  • zwłok osoby zmarłej w wieku powyżej 6 lat     450,00 zł
  • zwłok albo szczątków dziecka do 6 lat             310,00 zł
  • zwłok albo szczątków po ekshumacji              800,00 zł
  • zwłok dziecka martwo urodzonego                  155,00 zł

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że od 1 lipca 2012 r. nie pobiera się opłaty za pierwszą dobę przechowania na Cmentarzu Komunalnym Północnym oraz Cmentarzu Komunalnym Południowym trumny ze zwłokami przeznaczonymi do kremacji w spopielarniach ZCK.

 

Spopielenie (kremacja)

Spopielenie zwłok lub szczątków ludzkich w spopielarniach Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie wymaga spełnienia przez zlecającego poniższych warunków:

1.  złożenia w Kancelarii Cmentarza:

– skróconego odpisu aktu zgonu (przy spopielaniu zwłok),

– zaświadczenia o pochodzeniu szczątków (przy spopielaniu szczątków),

– zlecenia spopielenia:

Zlecenie spopielenia do wypełnienia przez osobę fizyczną

Zlecenie spopielenia do wypełniania przez organy państwowe, samorządowe, instytucje i zakłady pogrzebowe

Dokumenty należy składać:

– w kancelariach Cmentarzy Komunalnych: Północnego i Południowego w poniedziałek w godz. od 8:00 do 18:00 i od wtorku do piątku w godz. 8:00-16:00

W przypadku Cmentarza Komunalnego Północnego, dokumenty można również składać po godzinach pracy kancelarii cmentarza bezpośrednio w Spopielarni, czynnej w dni robocze.

2.  wniesienia opłaty za spopielenie, w wysokości określonej aktualnym cennikiem-Cmentarz Północny ,  Cmentarz Południowy w kasie Kancelarii Cmentarza lub na rachunek bankowy Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, ul. Powązkowska 43/45, 01-797 Warszawa. Dowód wpłaty na rachunek bankowy należy przedłożyć w Kancelarii Cmentarza lub przesłać faksem przed spopieleniem.

Informację o numerze rachunku bankowego można uzyskać telefonicznie w Kancelarii Cmentarza.

3. dostarczenia zwłok albo szczątków umieszczonych w trumnie przed uzgodnionym terminem spopielenia.

Trumna ze zwłokami powinna być nielakierowana, pozbawiona wszelkich ozdób i okuć metalowych.

Wymiary trumny tradycyjnej (typowej) nie mogą być większe niż:

– wysokość całkowita 76 cm (wraz z nóżkami, w najwyższym miejscu),

– szerokość 80 cm (w najszerszym miejscu),

 – długość całkowita 220 cm,

 – szerokość dna trumny 75 cm (w najszerszym miejscu).

Wymiary trumny prostopadłościennej (o formie skrzyni) nie mogą być większe niż:

 – wysokość całkowita 70 cm (wraz z nóżkami),

 – szerokość 75 cm,

 – długość całkowita 220 cm.

Każda trumna powinna posiadać nóżki o wysokości nie mniejszej niż 5 cm.

4.  Dostarczenia urny o pojemności 3,5-5 litrów (o wysokości ~30 cm, średnicy ~20 cm) na popioły powstałe ze spopielenia zwłok albo szczątków, oznaczonej w sposób trwały imieniem, nazwiskiem i datą śmierci osoby spopielanej.

5.  Wypełnienia oświadczenia dostarczającego trumnę: Oświadczenie do spopielenia

Uwaga!

W trumnie wolno umieścić tylko ciało w ubraniu.

W trumnie bezwzględnie nie wolno umieszczać: przedmiotów zawierających akumulatory lub baterie, zabawek, telefonów komórkowych, materiałów plastikowych, dużych przedmiotów papierowych (np. książek), butelek z płynną zawartością i innych szklanych przedmiotów oraz przedmiotów metalowych.

Po wykonaniu spopielenia zostanie sporządzony protokół spopielenia.

Urna z prochami zostanie wydana osobie upoważnionej wraz z oryginałem protokołu spopielenia.

Na Cmentarzu Komunalnym Północnym urnę z prochami można odebrać w godzinach pracy kancelarii cmentarza.

Na Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie urnę z prochami można odebrać w godzinach pracy kancelarii cmentarza, a od godz. 18.00 do 21:00 w poniedziałki i od godz. 16:00-21:00 od wtorku do piątku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru pod numerem telefonu 602-771-463.

powrót na stronę główną