Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia uruchomiony został internetowy System rezerwacji kremacji i pogrzebów. Instrukcję do niego znajdą Państwo pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia/instrukcja.pdf.


Zarządzenia dotyczące wynajmowanych i dzierżawionych nieruchomości
Zarządzenie numer 41/17 Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad wydzierżawiania do trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy administrowanych i zarządzanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych
Zarządzenie nr 9/16 Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2016 w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach administrowanych i zarządzanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach administrowanych i zarządzanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat
Ogłoszenia – Cmentarz Komunalny Północny
Informacja o możliwości wynajęcia nieruchomości na Cmentarzu Komunalnym Północnym

 

Konkurs na kompleksowy najem pomieszczeń w domu przedpogrzebowym na Cmentarzu Komunalnym Północnym

 

Przetargi (konkursy ofert) na dzierżawę nieruchomości usytuowanych przy bramach Cmentarza Komunalnego Północnego:

brama główna, brama gospodarcza, brama południowa, brama północna, brama zachodnia, stanowisko przy kancelarii

 

 

druk oferty na najem

 

 

 

oferta przetargowa na dzierżawę

 

 

 

   
Ogłoszenia – Cmentarz Wojskowy
Wykaz nieruchomości możliwych do wynajęcia na Cmentarzu Wojskowym  

wniosek o dzierżawę

Ogłoszenia – Cmentarz Komunalny Południowy
Wykaz nieruchomości możliwych do wynajęcia oraz wydzierżawienia na Cmentarzu Komunalnym Południowym

Informacja w sprawie wydzierżawienia stanowisk usytuowanych przy bramach: wschodniej i południowej Cmentarza Komunalnego Południowego
 

 

 

 

 

 

wniosek o dzierżawę

 

 

wniosek o dzierżawę

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenia o wynikach