Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia uruchomiony został internetowy System rezerwacji kremacji i pogrzebów. Instrukcję do niego znajdą Państwo pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia/instrukcja.pdf.

 

Zarządzenia dotyczące wynajmowanych i dzierżawionych nieruchomości
Zarządzenie numer 41/17 Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad wydzierżawiania do trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy administrowanych i zarządzanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych
Zarządzenie nr 9/16 Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2016 w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach administrowanych i zarządzanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach administrowanych i zarządzanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat
Ogłoszenia – Cmentarz Komunalny Północny
   
Informacja o możliwości wynajęcia nieruchomości na Cmentarzu Komunalnym Północnym
 
 druk oferty na najem
Przetarg (konkurs ofert) na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na stała ekspozycję i sprzedaż nagrobków Oferta przetargowa na dzierżawę
wykaz nieruchomości możliwych do okresowego wydzierżawienia przy br. zachodniej  
   
Ogłoszenia – Cmentarz Wojskowy
Wykaz nieruchomości możliwych do wynajęcia na Cmentarzu Wojskowym wniosek o dzierżawę
   
informacja o możliwości wynajęcia boksu garażowego nr 4 na Cmentarzu Wojskowym druk oferty
Ogłoszenia – Cmentarz Komunalny Południowy
Wykaz nieruchomości możliwych do wynajęcia oraz wydzierżawienia na Cmentarzu Komunalnym Południowym wniosek o dzierżawę
Wykaz nieruchomości pod działalność usługowo – handlową wniosek o dzierżawę

Plan usytuowania stanowisk

 

Informacja o wynikach przetargu na dzierżawę stanowisk w okresie Świąt Wszystkich Świętych

Wniosek o dzierżawę nieruchomości

Ogłoszenia o wynikach