Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia uruchomiony został internetowy System rezerwacji kremacji i pogrzebów. Instrukcję do niego znajdą Państwo pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia/instrukcja.pdf.

Zarządzenie numer 8/16 Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad wydzierżawiania do trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy administrowanych i zarządzanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych

 

Zarządzenie nr 9/16 Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2016 w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach administrowanych i zarządzanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach administrowanych i zarządzanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat

 


Ogłoszenie o możliwości wynajęcia i wydzierżawienia pawilonu handlowo – usługowego oraz gruntu niezabudowanego

Infomacja o możliwości wynajęcia pomieszczeń nr 113, 22, 23, 25 w domu przedpogrzebowym, na terenie Cmentarza Komunalnego Północnego oraz boksów garażowych 4, 9, 10, 11

 

Informacja o możliwości wynajęcia pomieszczeń nr 47, 48, 52, 53, 54, 55 i ½ pom. 64 w domu przedpogrzebowym na Cmentarzu Komunalnym Północnym

Ogłoszenie o możliwości wynajęcia i wydzierżawienia pomieszczeń nr 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 na Cmentarzu Wojskowym oraz chłodni wraz z zapleczem socjalnym w domu przedpogrzebowym na Cmentarzu Komunalnym Południowym

 

Informacja o możliwości świadczenia usług w zakresie komunikacji osobowej wraz z najmem lokalu użytkowego – garażu na Cmentarzu Wojskowym

ogłoszenie o możliwości wynajęcia boksów gar. nr 1 i 3 przy Cmentarzu Komunalnym Północnym

 

wniosek (oferta) na najem

 


konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie komunikacji osobowej na terenie Cmentarza Komunalnego Północnego oraz najem boksu garażowego

 

informacja o możliwości wydzierżawienia nieruchomości zlokalizowanej przy bramie zachodniej Cmentarza Komunalnego Północnego (Stanowisko nr 8)

 

wniosek o dzierżawę

 

konkurs na najem i dzierżawę nieruchomości usytuowanych przy bramie południowej Cmentarza Komunalnego Północnego

druk oferty