Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia uruchomiony został internetowy System rezerwacji kremacji i pogrzebów. Instrukcję do niego znajdą Państwo pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia/instrukcja.pdf.

KONKURS OFERT – sprzedaż stanowisk do prowadzenia działalności handlowej w dniach: 26.X.2017 do 2.XI.2017 przy Cmentarzu Komunalnym Północnym.

  1. Mapa_br.główna; Mapa_br.południowa; Mapa_br.północna; Mapa_br.zachodnia


 zasady obowiązujące przy sprzedaży stanowisk handlowych od 16 października 2017

 

KONKURS OFERT – najem szaletów i sanitariatów na Cmentarzu Komunalnym Północnym w dniach 26.10.2017 – 01.11.2017 oraz na Cmentarzu Wojskowym w dniach 28.10.2017 – 02.11.2017.

 

 

 

 

 

Zarządzenia dotyczące wynajmowanych i dzierżawionych nieruchomości
Zarządzenie numer 41/17 Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad wydzierżawiania do trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy administrowanych i zarządzanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych
Zarządzenie nr 9/16 Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2016 w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach administrowanych i zarządzanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach administrowanych i zarządzanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat
Ogłoszenia – Cmentarz Komunalny Północny
Ogłoszenie o możliwości wynajęcia i wydzierżawienia pawilonu handlowo – usługowego oraz gruntu niezabudowanego
Infomacja o możliwości wynajęcia pomieszczeń nr 113, 22, 23, 25 w domu przedpogrzebowym, na terenie Cmentarza Komunalnego Północnego oraz boksów garażowych 4, 9, 10, 11
Informacja o możliwości wynajęcia pomieszczeń nr 47, 48, 52, 53, 54, 55 i ½ pom. 64 w domu przedpogrzebowym na Cmentarzu Komunalnym Północnym
Ogłoszenie o możliwości wynajęcia boksów gar. nr 1 i 3 przy Cmentarzu Komunalnym Północnym wniosek (oferta) na 
 konkurs na najem pomieszczeń Oferta (wniosek)
 konkurs na najem pomieszczeń 27 28 i 29 Oferta (wniosek)
Informacja o możliwości wydzierżawienia nieruchomości zlokalizowanej przy bramie zachodniej Cmentarza Komunalnego Północnego (Stanowisko nr 8) wniosek o dzierżawę
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia na Cmentarzu Komunalnym Północnym wniosek o dzierżawę
Ogłoszenia – Cmentarz Wojskowy
Ogłoszenie o możliwości wynajęcia i wydzierżawienia pomieszczeń nr 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 na Cmentarzu Wojskowym oraz chłodni wraz z zapleczem socjalnym w domu przedpogrzebowym na Cmentarzu Komunalnym Południowym
Informacja o możliwości świadczenia usług w zakresie komunikacji osobowej wraz z najmem lokalu użytkowego – garażu na Cmentarzu Wojskowym
wniosek o dzierżawę
Ogłoszenia – Cmentarz Komunalny Południowy
Ogłoszenie o możliwości wynajęcia i wydzierżawienia pomieszczeń nr 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 na Cmentarzu Wojskowym oraz chłodni wraz z zapleczem socjalnym w domu przedpogrzebowym na Cmentarzu Komunalnym Południowym
Ogłoszenia o wynikach
 wyniki konkursu ofert na najem pomieszczeń w domu przedpogrzebowym oraz dzierżawę gruntu niezabudowanego – na Cmentnarzu Komunalnym Północnym