Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia uruchomiony został internetowy System rezerwacji kremacji i pogrzebów. Instrukcję do niego znajdą Państwo pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia/instrukcja.pdf.

Zarządzenia dotyczące wynajmowanych i dzierżawionych nieruchomości
Zarządzenie numer 41/17 Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad wydzierżawiania do trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy administrowanych i zarządzanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych
Zarządzenie nr 9/16 Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2016 w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach administrowanych i zarządzanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach administrowanych i zarządzanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat
Ogłoszenia – Cmentarz Komunalny Północny
Informacja o możliwości wynajęcia nieruchomości na Cmentarzu Komunalnym Północnym

 

 

 

 

druk oferty na najem

 

 Konkurs na najem sanitariatów w domu przedpogrzebowym

Konkurs na najem szaletów na Cmentarzu Komunalnym Północnym

Druk oferty na najem szaletów i sanitariatów
 

Informacja o przesunięciu terminu ogłoszenia przetargów (konkursów ofert) na stanowiska usytuowane przy Cmentarzu Komunalnym Północnym

 

 

INFORMACJA O PRZETARGACH (KONKURSACH OFERT) NA DZIERŻAWĘ POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI USYTUOWANYCH PRZY BRAMACH CMENTARZA KOMUNALNEGO PÓŁNOCNEGO

 

Ogłoszenia – Cmentarz Wojskowy
Wykaz nieruchomości możliwych do wynajęcia na Cmentarzu Wojskowym
Ogłoszenia – Cmentarz Komunalny Południowy
Wykaz nieruchomości możliwych do wynajęcia oraz wydzierżawienia na Cmentarzu Komunalnym Południowym

Informacja w sprawie: wydzierżawienia stanowisk usytuowanych przy bramach: wschodniej i południowej Cmentarza Komunalnego Południowego

Wniosek o dzierżawę
Ogłoszenia o wynikach
 Komunikat o zamknięciu konkursu na najem szaletów i sanitariatów na Cmentarzu Komunalnym Północnym