Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia uruchomiony został internetowy System rezerwacji kremacji i pogrzebów. Instrukcję do niego znajdą Państwo pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia/instrukcja.pdf.

 
Pochowane na Cmentarzu Wojskowym ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.

 

kwatera rząd grób
Andrzej Błasik (1962-2010)
Generał broni pilot, dowódca Sił Powietrznych RP
K II 1 21
Czesław Cywiński (1926-2010)
Podpułkownik w stanie spoczynku, prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK
D 18 P01 3
Zbigniew Dębski (1922-2010)
Podpułkownik rezerwy, członek Kapituły Orderu Virtuti Militari
A 18 6 23
Franciszek Gągor (1951-2010)
Generał, Szef Sztabu Generalnego WP
K II 1 20
Grażyna Gęsicka (1951-2010)
posłanka na Sejm RP
K II 1 14
Kazimierz Gilarski (1955-2010)
Generał brygady, dowódca Garnizonu Warszawa
K II 1 22
Przemysław Gosiewski (1964-2010)
poseł na Sejm RP
K II 1 15
Robert Grzywna (1974-2010)
Major pilot, członek załogi samolotu
K II 2 1
Mariusz Handzlik (1965-2010),
podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP
K II 1 13
Ks. Roman Indrzejczyk (1931-2010)
kapelan Prezydenta RP
K II 1 10
Paweł Janeczek (1973-2010)
Porucznik, funkcjonariusz BOR
K II 1 3
Dariusz Jankowski (1955-2010)
pracownik Kancelarii Prezydenta RP
K II 1 12
Natalia Januszko (1987-2010)
stewardessa
K II 2 4
Mariusz Kazana (1960-2010)
Dyrektor Protokołu Dyplomatycznego MSZ
K II 1 2
Stanisław Komornicki (1924-2010)
Generał brygady w stanie spoczynku, Kanclerz Kapituły Orderu Virtuti Militari
B20 7 22/23
Janusz Krupski (1951-2010)
Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
K II 1 9
Wojciech Lubiński (1969-2010)
Pułkownik dr hab., lekarz Prezydenta RP
K II 1 23
Barbara Maciejczyk (1981-2010)
stewardessa
K II 2 3
Barbara Mamińska (1957-2010)
Dyrektor Biura Kadr i Odznaczeń Kancelarii Prezydenta RP
K II 1 16
Stefan Melak (1946-2010)
Prezes Komitetu Katyńskiego
K II 1 7
Andrzej Michalak (1973-2010)
Chorąży, członek załogi samolotu
K II 2 2
Dariusz Michałowski (1975-2010)
Kapitan, funkcjonariusz BOR
K II 1 4
Stanisław Mikke (1947-2010)
Wiceprzewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
K II 1 8
Piotr Nosek (1975-2010)
Podporucznik, funkcjonariusz BOR
K II 1 5
Piotr Nurowski (1945-2010)
Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego
G tuje 10
Andrzej Przewoźnik (1963-2010)
Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
K II 1 11
Sławomir Skrzypek (1963-2010)
Prezes Narodowego Banku Polskiego
K II 1 17
Władysław Stasiak (1966-2010)
Szef Kancelarii Prezydenta Rp
K II 1 18
Jacek Surówka (1974-2010)
Chorąży, funkcjonariusz BOR
K II 1 6
Aleksander Szczygło (1963-2010)
poseł na Sejm RP, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
K II 1 19
Jolanta Szymanek-Deresz (1954-2010)
posłanka na Sejm RP
K II 1 1
Izabela Tomaszewska (1955-2010)
Dyrektor Zespołu Protokolarnego Prezydenta RP
K II 2 6