Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia uruchomiony został internetowy System rezerwacji kremacji i pogrzebów. Instrukcję do niego znajdą Państwo pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia/instrukcja.pdf.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że udostępnił możliwość opłat bezgotówkowych za usługi cmentarne związane z zachowaniem na dalsze 20 lat istniejącego grobu.

Opłaty należy wnosić po uzgodnieniu wysokości z pracownikiem kancelarii cmentarza (kontakt) na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Handlowy w Warszawie S.A:

91 1030 1508 0000 0005 5088 8009

W tytule przelewu prosimy o podanie w odpowiedniej kolejności:

– nazwy cmentarza (np. Cmentarz Komunalny Północny);

– rodzaju opłaty (np. zagospodarowanie grobu)

-imienia i nazwiska osoby zmarłej, nr ewidencyjnego, ewentualnie adresu grobu (np. Janina Kowalska, W-XX-1-5-21)

– danych osoby wpłacającej tj. nazwiska, imienia i dokładnego adresu, na który po zaksięgowaniu wpłaty wysłana zostanie faktura (np. Jan Kowalski, 03-343 Warszawa, Bolesławicka 33/m. 21),

W sytuacji zmiany cennika opłat za usługi cmentarzy komunalnych, zastosowana będzie opłata w wysokości obowiązującej w dniu wpływu środków na rachunek bankowy Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie. Aktualne cenniki znajdują się na podstronach poszczególnych cmentarzy.

W przypadku niewłaściwie dokonanych wpłat (nieodpowiednia kwota, brak wymaganych danych w tytule przelewu itp.) Zarząd Cmentarzy Komunalnych dokona niezwłocznego zwrotu wpłaconej kwoty na konto bankowe, z którego wpłynęła należność W przypadku wpłaty przekazem pocztowym zwroty będą dokonywane za pośrednictwem Urzędu Pocztowego na adres wskazany w tytule przelewu, na koszt wpłacającego. Koszty zwrotów przelewów zagranicznych ponosi odbiorca.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych informuje, że w ramach umowy podpisanej z bankiem przez Urząd m.st. Warszawy nie akceptowane są przelewy ekspresowe (np. BlueCash).

Przykładowa zdefiniowana płatność:

Nazwa odbiorcy:                    Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Nr rachunku odbiorcy:           91 1030 1508 0000 0005 5088 8009

Kwota:                                               1 850,00

Tytuł płatności:                       Cmentarz Komunalny Północny, zachowanie grobu, Janina Kowalska W-XX-1-5-21, Jan Kowalski 03-343 W-wa, Bolesławicka 33 m. 21.