Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019

 

Wydawanie poświadczeń z zakresu zamówień publicznych

 

 

 

Przed zapoznaniem się z warunkami postępowań o udzielenie ZP przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ZCKwykaz postępowań wszczętych

data ogłoszenianumerRodzajnazwastatuskliknij po szczegóły
2019-09-04DZP.261.18.2019UsługaUsługi odbierania odpadów komunalnych z terenu cmentarzy komunalnych m. st. Warszawy: Cmentarza Komunalnego Północnego i Cmentarza Wojskowego w latach 2020-2021W tokuSzczegóły


wykaz postępowań rozstrzygniętych

data ogłoszenianumerRodzajnazwastatuskliknij po szczegóły
2018-12-04DZP.042.1.2018.JPUsługaUdostępnienie i wdrożenie platformy zamówieniowej wraz z przeprowadzeniem szkolenia pracowników Zarządu Cmentarzy Komunalnych w zakresie obsługi platformyUnieważnioneSzczegóły
2019-02-20DZP.261.1.2019Robota BudowlanaPrace remontowe i renowacyjne na terenie Cmentarza Ofiar Wojny w WawrzeRozstrzygnięteSzczegóły
2019-06-07DZP.261.10.2019Robota BudowlanaRoboty budowlane w zakresie remontu dróg i placów na terenie Cmentarza WojskowegoRozstrzygnięteSzczegóły
2019-06-13DZP.261.11.2019Robota BudowlanaRemont uszkodzeń ujawnionych podczas wiosennego przeglądu obiektów budowlanych na terenie Cmentarza Komunalnego Północnego w Warszawie przy ulicy Wóycickiego 14UnieważnioneSzczegóły
2019-06-27DZP.261.12.2019UsługaUsługi odbierania odpadów komunalnych z terenu cmentarzy komunalnych m. st. Warszawy: Cmentarza Komunalnego Północnego i Cmentarza Wojskowego w latach 2020-2021UnieważnioneSzczegóły
2019-07-01DZP.261.13.2019Robota BudowlanaRoboty budowlane w zakresie remontu dróg i chodników o nawierzchni betonowej i asfaltowej na terenie Cmentarza Komunalnego PółnocnegoRozstrzygnięteSzczegóły
2019-07-04DZP.261.14.2019Robota BudowlanaRemont uszkodzeń ujawnionych podczas wiosennego przeglądu obiektów kubaturowych na Cmentarzu Komunalnym PołudniowymRozstrzygnięteSzczegóły
2019-07-11DZP.261.15.2019Robota BudowlanaRemont uszkodzeń ujawnionych podczas wiosennego przeglądu obiektów budowlanych na terenie Cmentarza Komunalnego Północnego w Warszawie przy ulicy Wóycickiego 14RozstrzygnięteSzczegóły
2019-08-23DZP.261.16.2019UsługaUsługi ochroniarskie na cmentarzach komunalnych m. st. WarszawyUdzieloneSzczegóły
2019-09-11DZP.261.17.2019UsługaRemont kapitalny pieca kremacyjnego nr 2 opalanego gazem ziemnym na Cmentarzu Komunalnym PółnocnymUnieważnioneSzczegóły
2019-09-19DZP.261.19.2019Robota BudowlanaRemont pięciu ujęć wody gospodarczej w kwaterach D oraz budowa kaskady i dwóch ujęć wody pitnej na placu centralnym na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie przy ul. Wóycickiego 14RozstrzygnięteSzczegóły
2019-03-06DZP.261.2.2019UsługaUsługi ogrodnicze i sprzątania na obiektach grobownictwa wojennego w 2019r.RozstrzygnięteSzczegóły
2019-09-27DZP.261.20.2019UsługaRemont kapitalny pieca kremacyjnego nr 2 opalanego gazem ziemnym na Cmentarzu Komunalnym PółnocnymRozstrzygnięteSzczegóły
2019-03-15DZP.261.3.2019Robota BudowlanaOpracowanie dokumentacji projektowej i budowa zespołów kolumbariów na Cmentarzu Wojskowym w WarszawieUnieważnioneSzczegóły
2019-03-28DZP.261.4.2019Robota BudowlanaPrace remontowe i renowacyjne w kwaterze wojennej B 10 na Cmentarzu WojskowymUnieważnioneSzczegóły
2019-04-11DZP.261.5.2019Robota BudowlanaWymiana uszkodzonego odcinka wodociągu wody pitnej na Cmentarzu Komunalnym PółnocnymRozstrzygnięteSzczegóły
2019-04-23DZP.261.6.2019Robota BudowlanaPrace remontowe i renowacyjne w kwaterze wojennej B10 na Cmentarzu WojskowymRozstrzygnięteSzczegóły
2019-04-26DZP.261.7.2019Robota BudowlanaOpracowanie dokumentacji projektowej i budowa zespołów kolumbariów na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie - etap IRozstrzygnięteSzczegóły
2019-05-17DZP.261.8.2019UsługaUsługi w zakresie konserwacji, naprawy i usuwania awarii instalacji i urządzeń: co, cw, ct, wod-kan, gazu i wentylacji na cmentarzach komunalnych m. st. WarszawyRozstrzygnięteSzczegóły
2019-06-06DZP.261.9.2019Robota BudowlanaRemont uszkodzeń ujawnionych podczas wiosennego przeglądu obiektów kubaturowych na Cmentarzu WojskowymRozstrzygnięteSzczegóły
2019-05-23EZA.041.3.2019.MGRobota BudowlanaSprzedaż, dostawa i montaż trzech komputerów panelowych zlokalizowanych na cmentarzach komunalnych m. st. WarszawyUnieważnioneSzczegóły
2019-05-07EZA.222.1.2019.SGUsługaKompleksowe sprzątanie siedziby Biura Zarządu, Cmentarza Wojskowego, Cmentarza Komunalnego Południowego i Cmentarza Komunalnego Północnego w 2019 r. RozstrzygnięteSzczegóły
2019-01-25TI.21.2.2.2019.AKRobota BudowlanaWymiana lamp oświetlenia wewnętrznego w pomieszczeniach Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym PółnocnymRozstrzygnięteSzczegóły
2019-07-17TI.21.4.3.2019.AKRobota BudowlanaRemonty cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltowej i betonowej na Cmentarzu Komunalnym Południowym RozstrzygnięteSzczegóły
2019-03-07TI.21.5.2.2019.AKRobota BudowlanaWykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej w obiektach należących do Zarządu Cmentarzy Komunalnych w WarszawieUdzieloneSzczegóły
2019-01-24TI.221.04.1.2019.JMRobota BudowlanaWykonanie niezależnego wejścia do wynajmowanych pomieszczeń oraz wykonanie ścianki oddzielającej wynajmowane pomieszczenia od spopielarni w Domu Przedpogrzebowym na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie przy ul. Wóycickiego 14RozstrzygnięteSzczegóły
2019-07-04TI.221.1.2019.JKUsługaPrzygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), projektu zagospodarowania terenu, projektu koncepcyjnego pawilonów handlowych oraz ich wizualizacji, określenie szacunkowych kosztów budowy oraz przygotowanie wniosków o wydanie warunków zabudowy dla pięciu lokalizacji przy bramach wjazdowych na teren Cmentarza Komunalnego PółnocnegoRozstrzygnięteSzczegóły
2019-05-08TI.221.25.2019.JMRobota BudowlanaAktualizacja studium przedlokalizacyjnego w zakresie wielokryteriowej oceny potencjalnych lokalizacji dla budowy cmentarzy komunalnych wschodniego i zachodniego oraz aktualizacji prognozy zapotrzebowania na nowe miejsca grzebalne dla m. st. WarszawyRozstrzygnięteSzczegóły
2019-09-06TI.221.37.2019.JMRobota BudowlanaWykonanie i montaż dwóch paneli informacyjnych na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 43/45UdzieloneSzczegóły