Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r.

Wydawanie poświadczeń z zakresu zamówień publicznych

Przed zapoznaniem się z warunkami postępowań o udzielenie ZP przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ZCK


Nazwa postępowania:Udostępnienie i wdrożenie platformy zamówieniowej wraz z przeprowadzeniem szkolenia pracowników Zarządu Cmentarzy Komunalnych w zakresie obsługi platformy
Numer:DZP.042.1.2018.JP
Data:2018-12-04
unieważnienieunieważnienie