Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019

 

Wydawanie poświadczeń z zakresu zamówień publicznych

 

 

 

Przed zapoznaniem się z warunkami postępowań o udzielenie ZP przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ZCK


Nazwa postępowania:Wykonanie niezależnego wejścia do wynajmowanych pomieszczeń oraz wykonanie ścianki oddzielającej wynajmowane pomieszczenia od spopielarni w Domu Przedpogrzebowym na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie przy ul. Wóycickiego 14
Numer:TI.221.04.1.2019.JM
Data:2019-01-24
zawiadomienie o wyborze ofertyzawiadomienie o wyborze oferty