Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019

 

Wydawanie poświadczeń z zakresu zamówień publicznych

 

 

 

Przed zapoznaniem się z warunkami postępowań o udzielenie ZP przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ZCK


Nazwa postępowania:Wymiana lamp oświetlenia wewnętrznego w pomieszczeniach Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym Północnym
Numer:TI.21.2.2.2019.AK
Data:2019-01-25
zawiadomienie o wyborze ofertyzawiadomienie o wyborze oferty