Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019

 

Wydawanie poświadczeń z zakresu zamówień publicznych

 

 

 

Przed zapoznaniem się z warunkami postępowań o udzielenie ZP przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ZCK


Nazwa postępowania:Prace remontowe i renowacyjne na terenie Cmentarza Ofiar Wojny w Wawrze
Numer:DZP.261.1.2019
Data:2019-02-20
zawiadomienie o wyborze ofertyzawiadomienie o wyborze oferty