Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019

 

Wydawanie poświadczeń z zakresu zamówień publicznych

 

 

 

Przed zapoznaniem się z warunkami postępowań o udzielenie ZP przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ZCK


Nazwa postępowania:Usługi ogrodnicze i sprzątania na obiektach grobownictwa wojennego w 2019r.
Numer:DZP.261.2.2019
Data:2019-03-06
zawiadomienie o wyborze ofertyzawiadomienie o wyborze oferty