Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019

 

Wydawanie poświadczeń z zakresu zamówień publicznych

 

 

 

Przed zapoznaniem się z warunkami postępowań o udzielenie ZP przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ZCK


Nazwa postępowania:Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej w obiektach należących do Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Numer:TI.21.5.2.2019.AK
Data:2019-03-07
zawiadomienie o wyborze ofertyzawiadomienie o wyborze oferty