Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019

 

Wydawanie poświadczeń z zakresu zamówień publicznych

 

 

 

Przed zapoznaniem się z warunkami postępowań o udzielenie ZP przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ZCK


Nazwa postępowania:Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa zespołów kolumbariów na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie - etap I
Numer:DZP.261.7.2019
Data:2019-04-26
zawiadomienie o wyborze ofertyzawiadomienie o wyborze oferty