Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019

 

Wydawanie poświadczeń z zakresu zamówień publicznych

 

 

 

Przed zapoznaniem się z warunkami postępowań o udzielenie ZP przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ZCK


Nazwa postępowania:Kompleksowe sprzątanie siedziby Biura Zarządu, Cmentarza Wojskowego, Cmentarza Komunalnego Południowego i Cmentarza Komunalnego Północnego w 2019 r.
Numer:EZA.222.1.2019.SG
Data:2019-05-07
ogłoszenie o udzieleniuogłoszenie o udzieleniu