Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019

 

Wydawanie poświadczeń z zakresu zamówień publicznych

 

 

 

Przed zapoznaniem się z warunkami postępowań o udzielenie ZP przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ZCK


Nazwa postępowania:Aktualizacja studium przedlokalizacyjnego w zakresie wielokryteriowej oceny potencjalnych lokalizacji dla budowy cmentarzy komunalnych wschodniego i zachodniego oraz aktualizacji prognozy zapotrzebowania na nowe miejsca grzebalne dla m. st. Warszawy
Numer:TI.221.25.2019.JM
Data:2019-05-08
Ogłoszenie pobierz ogłoszenie
SIWZ pobierz SIWZ