Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019

 

Wydawanie poświadczeń z zakresu zamówień publicznych

 

 

 

Przed zapoznaniem się z warunkami postępowań o udzielenie ZP przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ZCK


Nazwa postępowania:Sprzedaż, dostawa i montaż trzech komputerów panelowych zlokalizowanych na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy
Numer:EZA.041.3.2019.MG
Data:2019-05-23
unieważnienieunieważnienie