Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019

 

Wydawanie poświadczeń z zakresu zamówień publicznych

 

 

 

Przed zapoznaniem się z warunkami postępowań o udzielenie ZP przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ZCK


Nazwa postępowania:Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), projektu zagospodarowania terenu, projektu koncepcyjnego pawilonów handlowych oraz ich wizualizacji, określenie szacunkowych kosztów budowy oraz przygotowanie wniosków o wydanie warunków zabudowy dla pięciu lokalizacji przy bramach wjazdowych na teren Cmentarza Komunalnego Północnego
Numer:TI.221.1.2019.JK
Data:2019-07-04
zawiadomienie o wyborze ofertyzawiadomienie o wyborze oferty