Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019

 

Wydawanie poświadczeń z zakresu zamówień publicznych

 

 

 

Przed zapoznaniem się z warunkami postępowań o udzielenie ZP przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ZCK


Nazwa postępowania:Remont uszkodzeń ujawnionych podczas wiosennego przeglądu obiektów kubaturowych na Cmentarzu Komunalnym Południowym
Numer:DZP.261.14.2019
Data:2019-07-04
informacja z otwarcia ofertinformacja z otwarcia ofert
zawiadomienie o wyborze ofertyzawiadomienie o wyborze oferty