Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r.

Wydawanie poświadczeń z zakresu zamówień publicznych

Przed zapoznaniem się z warunkami postępowań o udzielenie ZP przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ZCK


Nazwa postępowania:Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltowej i betonowej na Cmentarzu Komunalnym Południowym
Numer:TI.21.4.3.2019.AK
Data:2019-07-17
zawiadomienie o wyborze ofertyzawiadomienie o wyborze oferty