Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019

 

Wydawanie poświadczeń z zakresu zamówień publicznych

 

 

 

Przed zapoznaniem się z warunkami postępowań o udzielenie ZP przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ZCK


Nazwa postępowania:Usługi ochroniarskie na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy
Numer:DZP.261.16.2019
Data:2019-08-23
SIWZ pobierz SIWZ

Zmiana SIWZ pobierz zmianę SIWZ
Pytania do SIWZ 1pobierz pytania i odpowiedzi
Pytania do SIWZ 2pobierz pytania i odpowiedzi
informacja z otwarcia ofertinformacja z otwarcia ofert