Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019

 

Wydawanie poświadczeń z zakresu zamówień publicznych

 

 

 

Przed zapoznaniem się z warunkami postępowań o udzielenie ZP przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ZCK


Nazwa postępowania:Dostawy oleju napędowego grzewczego na potrzeby Cmentarza Komunalnego Południowego w Antoninowie 40 gmina Piaseczno oraz Cmentarza Komunalnego Północnego w Warszawie w latach 2020 - 2022
Numer:DZP.261.22.2019
Data:2019-11-22
zawiadomienie o wyborze ofertyzawiadomienie o wyborze oferty