Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019

 

Wydawanie poświadczeń z zakresu zamówień publicznych

 

 

 

Przed zapoznaniem się z warunkami postępowań o udzielenie ZP przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ZCK


Nazwa postępowania:Usługi w zakresie konserwacji, naprawy i usuwania awarii instalacji elektroenergetycznej na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy
Numer:DZP.261.23.2019
Data:2019-11-28
informacja z otwarcia ofertinformacja z otwarcia ofert