Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r.

Wydawanie poświadczeń z zakresu zamówień publicznych

Przed zapoznaniem się z warunkami postępowań o udzielenie ZP przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ZCK


Nazwa postępowania:Roboty budowlane w zakresie budowy budynku toalety publicznej na Cmentarzu Komunalnym Północnym
Numer:DZP.261.24.2019
Data:2019-12-27
informacja z otwarcia ofertinformacja z otwarcia ofert
zawiadomienie o wyborze ofertyzawiadomienie o wyborze oferty