Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r.

Wydawanie poświadczeń z zakresu zamówień publicznych

Przed zapoznaniem się z warunkami postępowań o udzielenie ZP przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ZCK


Nazwa postępowania:Remont kapitalny ?Kwatery i pomnika 50 powieszonych? w kwaterze wojennej C 6 na Cmentarzu Wojskowym
Numer:DZP.261.1.2020
Data:2020-01-15
zawiadomienie o wyborze ofertyzawiadomienie o wyborze oferty