Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r.

Wydawanie poświadczeń z zakresu zamówień publicznych

Przed zapoznaniem się z warunkami postępowań o udzielenie ZP przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ZCK


Nazwa postępowania:Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie dwóch automatów do sprzedaży biletów wjazdu na teren Cmentarza Komunalnego Północnego i Cmentarza Wojskowego
Numer:TI.21.230.3.1.2.14.2
Data:2020-03-03
SIWZ pobierz SIWZ

zawiadomienie o wyborze ofertyzawiadomienie o wyborze oferty