Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r.

Wydawanie poświadczeń z zakresu zamówień publicznych

Przed zapoznaniem się z warunkami postępowań o udzielenie ZP przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ZCK


Nazwa postępowania:Wykonanie zamrażarki (do -20 stopni C) do przechowywania zwłok na Cmentarzu Komunalnym Południowym
Numer:TI.21.6.1.2020.AK
Data:2020-03-03
zawiadomienie o wyborze ofertyzawiadomienie o wyborze oferty