Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r.

Wydawanie poświadczeń z zakresu zamówień publicznych

Przed zapoznaniem się z warunkami postępowań o udzielenie ZP przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ZCK


Nazwa postępowania:Usługi ogrodnicze i sprzątania na obiektach grobownictwa wojennego w 2020r.
Numer:DZP.261.4.2020
Data:2020-03-16
zawiadomienie o wyborze ofertyzawiadomienie o wyborze oferty