Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia uruchomiony został internetowy System rezerwacji kremacji i pogrzebów. Instrukcję do niego znajdą Państwo pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia/instrukcja.pdf.

Spis telefonów

Zarząd Cmentarzy Komunalnych

ul. Powązkowska 43/45, 01-797 Warszawa

cmentarz@cmentarzekomunalne.com.pl

Numer wewnętrzny trzycyfrowy wybieramy po połączeniu z numerem 22 633-91-54

Numer
bezpośredni
Numer
wewnętrzny
Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych 101
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych 101
Główny Księgowy 101
Z-ca Głównego Księgowego 22 639-81-14 108
Sekretariat 22 633-91-54
22 639-81-17
101
Kierownik Działu Ekonomicznego 22 639-81-12 111
Dział Ekonomiczny 22 639-81-12 109,110,134
Kierownik Działu Finansowo-Księgowego 105
Dział Finansowo-Księgowy 106
Kierownik Działu Inwestycji i Remontów 22 639-81-13 112
Z-ca Kierownika Działu Inwestycji i Remontów 131
Dział Inwestycji i Remontów 114
Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego 117
Dział Techniczno-Eksploatacyjny 117, 118
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego 22 639-81-16 116
Dział Administracyjno-Gospodarczy 22 669-22-59 119
Kierownik Działu  Organizacji i Kadr 22 639-81-15 120
Dział Organizacji i Kadr 121, 136
Informatyk 107
Kierownik Działu  Zamówień Publicznych 137
Dział Zamówień Publicznych 137
Kontrola Wewnętrzna 113
Fax  22 633-44-91

 

 

Cmentarz Komunalny Północny

 ul. Wóycickiego 14, 01-938 Warszawa

Numer wewnętrzny trzycyfrowy wybieramy po połączeniu z numerem 22 835-14-79

Numer
bezpośredni
Numer
wewnętrzny
Kierownik Cmentarza Komunalnego Północnego 22 834-52-00 100
Z-ca Kierownika Cmentarza Komunalnego Północnego 22 834-52-00 101
Sala Obsługi Interesantów 22 834-49-32
22 834-71-64
102, 108
Fax 22 834-48-08

 

 

Cmentarz Wojskowy

ul. Powązkowska 43/45, 01-797 Warszawa

Numer wewnętrzny trzycyfrowy wybieramy po połączeniu z numerem 22 633-91-54

Numer
bezpośredni
Numer
wewnętrzny
Kierownik Cmentarza Wojskowego 22 633-50-57 125
Z-ca Kierownika Cmentarza Wojskowego 126
Kancelaria Cmentarza 22 633-21-40 123, 129
Fax 22 669-15-24

 

 

Cmentarz Komunalny Południowy

05-503 Antoninów, gm. Piaseczno

Numer wewnętrzny wybieramy po połączeniu z numerem 22 756-11-59, 22 756-14-35 lub 22 756-14-38

Numer
bezpośredni
Numer
wewnętrzny
Kierownik Cmentarza Komunalnego Południowego  22 756-11-59 21
Sala Obsługi Interesantów 24, 26
Fax 30