Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia uruchomiony został internetowy System rezerwacji kremacji i pogrzebów. Instrukcję do niego znajdą Państwo pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia/instrukcja.pdf.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Powązkowska 43/45 01-797 Warszawa

telefon: 22 277 40 00, 22 633-91-54 – sekretariat, centrala,
fax: 22 633 44 91
www.cmentarzekomunalne.com.pl
e-mail: cmentarz@cmentarzekomunalne.com.pl

Zarządem Cmentarzy Komunalnych w Warszawie kierują:

Dyrektor – Danuta Kruk
Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych – Stanisław Jankowski
Główny Księgowy – Romuald Kulbicki

Biuro Zarządu czynne jest we wszystkie dni robocze w godzinach:

Poniedziałki 730 – 1800
Wtorki – Piątki 730 – 1530

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie jest zakładem budżetowym m. st. Warszawy.

Zarządowi Cmentarzy Komunalnych podlegają trzy warszawskie cmentarze:

  1. Cmentarz Komunalny Północny przy ul. Wóycickiego 14, 01-938 Warszawa
  2. Cmentarz Wojskowy przy ul. Powązkowskiej 43/45,
  3. Cmentarz Komunalny Południowy w Antoninowie, 05-503 gmina Piaseczno.

 

Innymi cmentarzami w Warszawie zarządzają kościoły i związki wyznaniowe. Opiekę nad cmentarzami wojennymi w Warszawie i województwie mazowieckim sprawuje Wojewoda Mazowiecki.