cmentarz

W celu poprawy jakości obsługi interesantów proszę Pana/Panią o odpowiedź na kilka pytań:

1. Gdzie załatwiana była Pana/Pani sprawa:
w biurze Zarządu
na Cmentarzu Komunalnym Północnym
na Cmentarzu Wojskowym
na Cmentarzu Komunalnym Południowym
2. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a ze sposobu załatwienia swojej sprawy przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie?:
tak
raczej tak
raczej nie
nie
3. Czy ma Pan/Pani jakieś sugestie odnośnie działania Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie?
nie
tak (jakie? max 200 znaków)

4. Jeśli oczekuje Pan/Pani odpowiedzi, prosimy o pozostawienie poniżej swoich danych kontaktowych email/telefon. Pomogą nam one również w przypadku konieczności ustalenia ewentualnych brakujących danych:
tak, oczekuję odpowiedzi (max 200 znaków)
nie, nie oczekuję odpowiedzi.

WARSZAWA