Ekshumacje

Informacje podstawowe

Ekshumacja – wydobycie z grobu zwłok lub szczątków – może być dokonana (poza innymi przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok, za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego (art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych). Osoby uprawnione do pochowania zwłok, a więc także uprawnione do ekshumacji, są wymienione w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (art. 10 ust. 1).

Ekshumacja zwłok i szczątków powinna odbywać się we wczesnych godzinach rannych w okresie od 16 października do 15 kwietnia. Inne wymagania dotyczące ekshumacji zawarte są w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (§ 11 i 12).

Uwaga:
przepisy o ekshumacji stosuje się również do urn (na podstawie § 8 powołanego wyżej rozporządzenia).

Przewożenie zwłok i szczątków

Przewożenie zwłok i szczątków regulują przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (art. 14) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (§ 10, 11 i § 12 pkt 3-6).

Zezwolenia na ekshumacje

Zezwolenia na ekshumacje z grobów znajdujących się na Cmentarzu Komunalnym Północnym i Cmentarzu Wojskowym wydaje:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie
ul. Kochanowskiego 21
01-864 Warszawa
tel. 22 310 79 01
fax: 22 633 01 10

Kancelarie cmentarzy dysponują formularzami podania do właściwego inspektora sanitarnego o zezwolenie na ekshumację (z informacją cmentarza o grobie).