Wjazdy na teren cmentarzy

Odwiedzający mogą wjechać na teren cmentarza wyłącznie samochodami osobowymi.

Godziny wjazdów

Wjazdy odbywają się w dni robocze od poniedziałku do piątku

  • do godziny 19:00 – w okresie od 1 kwietnia do 30 września
  • do godziny 15:30 – w okresie od 1 października do 31 marca

W soboty do godziny 11:00 mogą wjechać na teren cmentarza samochody osobowe przewożące osoby niepełnosprawne oraz osoby, które ukończyły 75 lat.

W soboty po godzinie 11:00 oraz w niedziele i święta obowiązuje całkowity zakaz wjazdu samochodów na cmentarz.

Przepustki

Wjazd samochodów na teren cmentarza odbywa się przez bramę gospodarczą, na podstawie odpłatnych przepustek, które można zakupić:

  • w automatach ustawionychw pobliżu bramy wjazdowej na Cmentarz Komunalny Północny i na Cmentarz Wojskowy (czynnych całodobowo we wszystkie dni tygodnia)
  • w kancelariach cmentarzy (czynnych w dni robocze od poniedziałku do piątku)

Cennik

Aktualną wysokość opłat za wjazd na teren cmentarza podano w cenniku.

Ulgi

Ulgowa opłata przysługuje za wjazd na teren cmentarza samochodu osobowego, z którego korzysta osoba w wieku powyżej 75 lat albo osoba niepełnosprawna, i przy wjeździe na cmentarz okaże dokument potwierdzający ten fakt.

Uwagi

  • nie jest możliwy wjazd samochodów na teren cmentarza w dniach 30 i 31 października, 1 listopada oraz na teren Cmentarza Wojskowego w dniu 1 sierpnia,
  • w uzasadnionych przypadkach wjazd pojazdów na teren cmentarza może zostać czasowo ograniczony lub całkowicie wstrzymany.