Wjazdy na teren cmentarzy

Odwiedzający mogą wjechać na teren cmentarza wyłącznie samochodami osobowymi.

Godziny wjazdów

Wjazdy odbywają się w od poniedziałku do soboty

  • od godziny 7.00 do godziny 19.00 – w okresie od 1 kwietnia do 30 września
  • od godziny 8.00 do godziny 15:30 – w okresie od 1 października do 31 marca

W niedziele i święta obowiązuje całkowity zakaz wjazdu samochodów na cmentarz.

Przepustki

Wjazd samochodów na teren cmentarza odbywa się przez bramę gospodarczą, na podstawie odpłatnych przepustek, które można zakupić:

  • w automatach ustawionych w pobliżu bramy wjazdowej na Cmentarz Komunalny Północny i na Cmentarz Wojskowy (czynnych całodobowo we wszystkie dni tygodnia)
  • w kancelariach cmentarzy (kasa czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00)

Opłata za wjazd na cmentarz samochodem osobowym wynosi 16 zł.

Osoby, które ukończyły 75 rok życia lub posiadające legitymację osoby niepełnosprawnej, mogą wjechać na cmentarz wnosząc opłatę ulgową w wysokości 5 zł.

Obowiązek wnoszenia opłat nie dotyczy osób legitymujących się kartą parkingową, o której mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. "Prawo o Ruchu Drogowym".

Na Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie przepustkę można zakupić wyłącznie w kancelarii cmentarza czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Uwagi

  • nie jest możliwy wjazd samochodów na teren cmentarza w dniach 30 i 31 października, 1 listopada oraz na teren Cmentarza Wojskowego w dniu 1 sierpnia,
  • w uzasadnionych przypadkach wjazd pojazdów na teren cmentarza może zostać czasowo ograniczony lub całkowicie wstrzymany.