Użyteczne adresy

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich

Wydział Spraw Komunalnych i Organizacji Uroczystości

ul. Kruczkowskiego 2
00-412 Warszawa
tel. 22 443-29-24, 22 443-29-25, faks: 22 443-29-57
www.um.warszawa.pl

Biuro przyjmuje wnioski o udzielenie przez Prezydenta Warszawy zgody na pochowanie na Cmentarzu Wojskowym. Ponadto Biuro zajmuje się wydawaniem zezwoleń na sprowadzenie z zagranicy zwłok i popiołów (urn), które mają być pochowane na cmentarzu w Warszawie.

Urzędy Stanu Cywilnego

www.usc.pl

Portal zawiera m. in. adresy USC i Punktów Obsługi Interesantów

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie

ul. Kochanowskiego 21
01-864 Warszawa
tel. 22 310-79-01
psse.waw.pl

Inspektor Sanitarny wydaje zezwolenia na ekshumacje z grobów znajdujących się na Cmentarzu Komunalnym Północnym i Cmentarzu Wojskowym w Warszawie.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piasecznie z/s w Chylicach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie

Chylice, ul. Dworska 7
05-510 Konstancin-Jeziorna
tel. /fax:22 756-46-20, 22 756-43-33, 22 756-97-59
www.piaseczno.psse.waw.pl

Inspektor Sanitarny wydaje zezwolenia na ekshumacje z grobów znajdujących się na Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

www.mazowieckie.pl

Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu wojewódzkiego zajmuje się m. in. sprawami związanymi z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi oraz miejscami pamięci narodowej.

Polski Czerwony Krzyż

www.pck.org.pl

Do zadań Biura Informacji i Poszukiwań PCK należy m. in. poszukiwanie i ustalanie losów ofiar wojen i poszukiwanie mogił wojennych w kraju i za granicą.

Instytut Pamięci Narodowej

www.ipn.gov.pl

Na stronie internetowej IPN umieszczono m. in. wykaz miejsc grzebania ofiar zbrodniczej działalności aparatu terroru w Polsce w latach 1944-1956.

Muzeum Powstania Warszawskiego

ul. Grzybowska 79
00-844 Warszawa
www.1944.pl