Informacja o ograniczeniach w liczbie uczestników

W związku z ograniczeniami obowiązującymi w czasie stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, od dnia 17 października 2020 r. w uroczystościach pogrzebowych odbywających się  w salach ceremonialnych w Domach Przedpogrzebowych może uczestniczyć nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni sali w obszarze żółtym albo 1 osoba na 7 m2 powierzchni sali w obszarze czerwonym – z wyłączeniem ich obsługi.

Na cmentarzach komunalnych m.st. Warszawy w salach ceremonialnych może przebywać następująca liczba uczestników:

Godziny otwarcia

Uprzejmie informujemy, że do odwołania:

  • Zarząd Cmentarzy Komunalnych będzie czynny w godz. 7:30 – 15:30
  • kancelarie cmentarzy: Północnego, Wojskowego i Południowego będą czynne w godz. 8:00 – 16:00

Obowiązek reżimu sanitarnego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, nakłada do odwołania obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego

-  w miejscach ogólnodostępnych, w tym na terenie cmentarzy,

-  w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych
na cmentarzu.

Liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w sali obsługi interesantów nie może być większa niż 1 osoba na jedno czynne stanowisko obsługi.

Powyższe nakazy i zakazy obowiązują od 17 października 2020 r.

Niebezpieczeństwo podczas zjawisk pogodowych

Zarząd Cmentarzy Komunalnych zwraca się z uprzejmą prośbą do osób przebywających na terenie cmentarza o zachowanie szczególnej ostrożności i opuszczenie cmentarza w czasie wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Gwałtowne burze i nawałnice mogą spowodować złomy i wywroty drzew zagrażające zdrowiu lub życiu.

Cmentarz Komunalny Północny - Groby
Cmentarz Komunalny Północny -
Cmentarz Komunalny Północny - Groby Urnowe
Cmentarz Komunalny Północny - Dzwonnica
Cmentarz Komunalny Północny - Budynek Spopielarni
Cmentarz Komunalny Północny - Kancelaria Cmentarza
Cmentarz Wojskowy - Dom Przedpogrzebowy
Cmentarz Komunalny Południowy
Cmentarz Komunalny Południowy - Budynek
Cmentarz Komunalny Południowy - Kolumbaria

Informacje kontaktowe

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

01-797 Warszawa
ul. Powązkowska 43/45

tel: 22 633 91 54
cmentarz@cmentarzekomunalne.com.pl

 

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

Deklaracja dostępności

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony