Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia uruchomiony został internetowy System rezerwacji kremacji i pogrzebów. Instrukcję do niego znajdą Państwo pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia/instrukcja.pdf.

[sg_popup id=2734]

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZARZĄDZIE CMENTARZY KOMUNALNYCH obowiązująca od dnia 25 maja 2018 r. http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/wp-content/uploads/2018/05/www_Klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.pdf

 


 


INFORMACJA DLA ZAKŁADÓW POGRZEBOWYCH O ZMIANIE GODZIN PRACY SPOPIELARNI

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie uprzejmie informuje że od 1 kwietnia 2018 roku spopielarnia na Cmentarzu Komunalnym Północnym będzie wykonywała spopielenia w dni powszednie (od  poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy), w godzinach od 6:00 do 24:00.

Urny mogą być odbierane w dniach i godzinach pracy spopielarni.

W razie wystąpienia szczególnej potrzeby możliwe będzie wykonanie kremacji poza standardowymi godzinami pracy spopielarni. Dodatkowe godziny spopielania będą udostępnione po zapełnieniu całego grafiku kremacji w danym dniu. Szczegóły dotyczące rezerwacji spopieleń ujęte zostaną w „Instrukcji Korzystania z  systemu rezerwacji kremacji i pogrzebów” dostępnej na stronie internetowej Zarządu Cmentarzy Komunalnych pod adresem: www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia/instrukcja.pdf .

Przyjęcie zwłok do chłodni odbywa się całodobowo.

Spopielarnia na Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie działała będzie na dotychczasowych zasadach i przeprowadzała kremacje w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00.

 


 Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że 3 stycznia 2018 r w przechowalni zwłok na Cmentarzu Komunalnym Północnym zostanie uruchomiona mroźnia  (zamrażarka mogąca pomieścić 9 trumien), umożliwiająca przechowanie ciał osób zmarłych do czasu pogrzebu, w temperaturze obniżonej do -20 stopni Celsiusza.

 


 

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że groby dziecięce, ziemne pojedyncze, ziemne rodzinne i murowane pojedyncze na warszawskich cmentarzach komunalnych podlegają opłatom, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011r., Nr 118, poz. 687 z późn. zm.).


Grób, za który nie została wniesiona opłata, może zostać wykorzystany do nowego pochowania, przez co dotychczasowy grób przestanie istnieć.

Informacji o grobach i opłatach udzielają kancelarie cmentarzy.

 


 

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że interesanci są przyjmowani w następujących godzinach:

poniedziałek: od godz. 8:00 do godz. 18:00 – cmentarze od godz. 7:30 do godz. 18:00 – Biuro ZCK wtorek – piątek: od godz. 8:00 do godz. 16:00 – cmentarze od godz. 7:30 do godz. 15:30 – Biuro ZCK

cmentarz@cmentarzekomunalne.com.pl

ePUAP: //ZCKWarszawa/SkrytkaESP

 

 

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze zamieszczenia na niniejszej stronie internetowej, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek złożony do Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie.

wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej –>Wniosek o udostępnienie  <–