Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

W związku ze „Świętem Konstytucji 3 Maja” przypadającym w sobotę (3 maja 2014r.) dzień 2 maja 2014r jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie.


Ogłoszenie o pisemnym przetargu na sprzedaż zużytego składnika majątku ruchomego


Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że interesanci są przyjmowani w następujących godzinach:
poniedziałek: od godz. 8:00 do godz. 18:00 – cmentarze
od godz. 7:30 do godz. 18:00 – Biuro ZCK
wtorek – piątek: od godz. 8:00 do godz. 16:00 – cmentarze
od godz. 7:30 do godz. 15:30 – Biuro ZCK

 

 

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze zamieszczenia na niniejszej stronie internetowej, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek złożony do Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie.

wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej –>Wniosek o udostępnienie  <–