Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Z dniem 18.06.2014 roku zmianie ulega numer telefonu do kancelarii Cmentarza Komunalnego Północnego. Aktualny telefon to 22 834-71-64. Dotychczasowy numer 22 834-48-08 pełni wyłącznie rolę faxu.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia uruchomiony został internetowy System rezerwacji kremacji i pogrzebów. Instrukcję do niego znajdą Państwo pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia/instrukcja.pdf.

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu mogą Państwo korzystać z testowej wersji serwisu w celu przetestowania systemu. Znajduje się on pod adresem: http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/systemtestowy Ewentualne uwagi i sugestie prosimy kierować na adres system@cmentarzekomunalne.com.pl.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że interesanci są przyjmowani w następujących godzinach:

poniedziałek: od godz. 8:00 do godz. 18:00 – cmentarze
od godz. 7:30 do godz. 18:00 – Biuro ZCK
wtorek – piątek: od godz. 8:00 do godz. 16:00 – cmentarze
od godz. 7:30 do godz. 15:30 – Biuro ZCK

 

 

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze zamieszczenia na niniejszej stronie internetowej, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek złożony do Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie.

wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej –>Wniosek o udostępnienie  <–