Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia uruchomiony został internetowy System rezerwacji kremacji i pogrzebów. Instrukcję do niego znajdą Państwo pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia/instrukcja.pdf.

 

Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż wózka transportowego marki MELEX    http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/wp-content/uploads/2017/10/Melex.pdf

Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż samochodu osobowego marki OPEL ASTRA II  http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/wp-content/uploads/2017/10/Opel-Astra-II.pdf

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie zawiadamia, że w związku z modernizacją urządzeń od dnia 25 sierpnia 2017 r. będzie nieczynna zamrażarka w przechowalni zwłok na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie.

Trumny ze zwłokami są przyjmowane do przechowania w chłodni (do 6-tej doby od zgonu).

Bez zmian działa przechowalnia zwłok (chłodnia i zamrażarka) na Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie.

O ponownym uruchomieniu zamrażarki w przechowalni zwłok na Cmentarzu Komunalnym Północnym poinformujemy w odrębnym ogłoszeniu.


Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że groby dziecięce, ziemne pojedyncze, ziemne rodzinne i murowane pojedyncze na warszawskich cmentarzach komunalnych podlegają opłatom, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011r., Nr 118, poz. 687 z późn. zm.).


Grób, za który nie została wniesiona opłata, może zostać wykorzystany do nowego pochowania, przez co dotychczasowy grób przestanie istnieć.

Informacji o grobach i opłatach udzielają kancelarie cmentarzy.

 


 

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że interesanci są przyjmowani w następujących godzinach:

poniedziałek: od godz. 8:00 do godz. 18:00 – cmentarze od godz. 7:30 do godz. 18:00 – Biuro ZCK wtorek – piątek: od godz. 8:00 do godz. 16:00 – cmentarze od godz. 7:30 do godz. 15:30 – Biuro ZCK

cmentarz@cmentarzekomunalne.com.pl

 

 

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze zamieszczenia na niniejszej stronie internetowej, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek złożony do Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie.

wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej –>Wniosek o udostępnienie  <–