Zarząd Cmentarzy Komunalnych w WarszawieUWAGA!!!

Od dnia 1 lutego obowiązuje nowy, ujednolicony numer telefonu do Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Nowy numer telefonu to (22) 277 40 00

Dla Państwa wygody dotychczasowe numery pozostaną aktywne do odwołania.
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia uruchomiony został internetowy System rezerwacji kremacji i pogrzebów. Instrukcję do niego znajdą Państwo pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia/instrukcja.pdf.


W związku ze świętem Bożego Narodzenia przypadającym w sobotę (26 grudnia 2015r.) Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych wyznaczył dzień 24 grudnia 2015r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym październik-grudzień 2015r., z zastrzeżeniem § 31 ust. 14 Regulaminu pracy.


Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że interesanci są przyjmowani w następujących godzinach:

poniedziałek: od godz. 8:00 do godz. 18:00 – cmentarze od godz. 7:30 do godz. 18:00 – Biuro ZCK wtorek – piątek: od godz. 8:00 do godz. 16:00 – cmentarze od godz. 7:30 do godz. 15:30 – Biuro ZCK

cmentarz@cmentarzekomunalne.com.pl

 

 

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze zamieszczenia na niniejszej stronie internetowej, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek złożony do Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie.

wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej –>Wniosek o udostępnienie  <–