Godziny otwarcia cmentarzy komunalnych m.st. Warszawy.

Od dnia 28 marca do 30 września 2024 r. bramy cmentarzy komunalnych m.st. Warszawy będą otwarte codziennie w godz. 7-20.

W powyższym okresie wjazdy na cmentarze samochodami osobowymi będą możliwe od poniedziałku do soboty w godz. 7-19. W niedziele i święta obowiązuje całkowity zakaz wjazdu samochodów na cmentarz.

Dostęp do wody na cmentarzach komunalnych m.st. Warszawy

Ujęcia wody na Cmentarzu Komunalnym Północnym, Cmentarzu Wojskowym i Cmentarzu Komunalnym Południowym są już czynne.

Zmiana wysokości opłat za wjazd na teren cmentarzy komunalnych m.st. Warszawy

Od dnia 1 maja 2023 r. opłata normalna za wjazd na cmentarz samochodem osobowym wynosi 16 zł.

Osoby, które ukończyły 75 rok życia lub posiadające legitymację osoby niepełnosprawnej, mogą wjechać na cmentarz wnosząc opłatę ulgową w wysokości 5 zł.

Obowiązek wnoszenia opłat nie dotyczy osób legitymujących się kartą parkingową, o której mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. "Prawo o Ruchu Drogowym".

Informacja o oferowanych usługach kremacji

Najbliższy wolny termin kremacji:

 

na Cmentarzu Komunalnym Północnym: 2024-05-24
na Cmentarzu Komunalnym Południowym: 2024-05-27Niebezpieczeństwo podczas zjawisk pogodowych

Zarząd Cmentarzy Komunalnych zwraca się z uprzejmą prośbą do osób przebywających na terenie cmentarza o zachowanie szczególnej ostrożności i opuszczenie cmentarza w czasie wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Gwałtowne burze i nawałnice mogą spowodować złomy i wywroty drzew zagrażające zdrowiu lub życiu.

Informacja o nieopłaconych grobach

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie 

informuje, że groby dziecięce, ziemne pojedyncze, ziemne rodzinne i murowane pojedyncze oraz nisze urnowe w kolumbariach i nisze w katakumbach na warszawskich cmentarzach komunalnych podlegają opłatom zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Groby, za które nie zostanie wniesiona opłata, mogą zostać wykorzystane do nowych pochowań, przez co istniejące obecnie groby ulegną likwidacji.

lnformacji o grobach i opłatach udzielają kancelarie:

  • Cmentarza Komunalnego Północnego przy ul. Wóycickiego 14,
  • Cmentarza Wojskowego przy ul. Powązkowskiej 43/45,
  • Cmentarza Komunalnego Południowego Antoninów 40 gmina Piaseczno,

pod numerem telefonu 22 277 40 00. Kancelarie cmentarzy czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Cmentarz Komunalny Północny - Groby
Cmentarz Komunalny Północny -
Cmentarz Komunalny Północny - Groby Urnowe
Cmentarz Komunalny Północny - Dzwonnica
Cmentarz Komunalny Północny - Budynek Spopielarni
Cmentarz Komunalny Północny - Kancelaria Cmentarza
Cmentarz Wojskowy - Dom Przedpogrzebowy
Cmentarz Komunalny Południowy
Cmentarz Komunalny Południowy - Budynek
Cmentarz Komunalny Południowy - Kolumbaria

Informacje kontaktowe

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

01-797 Warszawa
ul. Powązkowska 43/45

tel: 22 277 40 00 
cmentarz@cmentarzekomunalne.com.pl

 

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

Deklaracja dostępności

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony