Deklaracja dostępności Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie znajdują się pliki PDF, które są zeskanowanymi obrazami. Materiały te będą sukcesywnie poprawiane i udostępnione na stronie w formie spełniającej wymagania dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie powołał zespół koordynatorów w składzie:

 • Mikołaj Gogela – Koordynator wiodący ds. dostępności,
 • Iwona Brzezińska-Grondalczyk,
 • Jerzy Kopyś,
 • Bartosz Jasiński
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mikołaj Gogela.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 222774040

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Danuta Kruk - Dyrektor ZCK
 • Adres: Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
  01-797 Warszawa
  ul. Powązkowska 43/45
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 222774001

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Cmentarz Wojskowy i Biuro Zarządu Cmentarzy Komunalnych.

  • Kancelaria Cmentarza Wojskowego oraz Biuro Zarządu Cmentarzy Komunalnych są dostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach za pomocą podjazdu dla wózków zlokalizowanego w narożniku szczytu budynku od ul. Ostrowieckiej. W budynku nie ma obszarów kontroli. Budynek jednopoziomowy, bez windy z korytarzami umożliwiającymi poruszanie się osobom niepełnosprawnym na wózkach. W budynku nie ma ograniczeń związanych z możliwością wstępu z psem asystującym.
  • Sala Ceremonialna w Domu Przedpogrzebowym zlokalizowanym na terenie Cmentarza jest dostępna dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach – wjazd do w/w Sali realizowany jest z poziomu chodnika. W budynku nie ma obszarów kontroli. Budynek jednopoziomowy, bez windy z ciągami komunikacyjnymi umożliwiającymi poruszanie się osobom niepełnosprawnym na wózkach. W budynku nie ma ograniczeń związanych z możliwością wstępu z psem asystującym.
  • Na terenie Cmentarza zlokalizowany jest ogólnodostępny szalet, w którym znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna z poziomu chodnika za pomocą podnośnika/platformy dla osób niepełnosprawnych.
  • Przy bramach wjazdowych (wejściowych) na teren Cmentarza znajdują się parkingi Zarządu Dróg Miejskich, na których nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.
  • Na cmentarzu brak urządzeń lub oznakowania ułatwiającego komunikację oraz poruszanie osobom niewidomym lub słabo widzącym.
  • W Biurze Zarządu oraz Kancelarii Cmentarza nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on line.

 2. Cmentarz Komunalny Północny.

  • Biuro Obsługi Klienta, Sale Ceremonialne w Domu Przedpogrzebowym oraz Sala Pożegnań w Spopielarni Zwłok są dostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach – wjazd do w/w pomieszczeń realizowany jest z poziomu chodnika. W wyżej wymienionych pomieszczeniach nie obszarów kontroli. Brak jest ograniczeń związanych ze wstępem z psem asystującym.
  • Przy każdej bramie wejściowej zlokalizowane są ogólnodostępne szalety i w każdym z nich znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna z poziomu chodnika lub za pomocą podjazdu dla wózków (toaleta przy bramie południowej).
  • Przy każdej bramie wejściowej na teren Cmentarza znajdują wyznaczone i odpowiednio oznakowane miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.
  • Na cmentarzu brak urządzeń lub oznakowania ułatwiającego komunikację oraz poruszanie osobom niewidomym lub słabo widzącym.
  • W Biurze Obsługi Klienta, Salach Ceremonialnych w Domu Przedpogrzebowym oraz w Sali Pożegnań w Spopielarni Zwłok nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on line.
 1. Cmentarz Komunalny Południowy.

  • Biuro Obsługi Klienta, Sale Ceremonialne w Domu Przedpogrzebowym oraz Sala Pożegnań w Spopielarni Zwłok są dostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach – wjazd do w/w pomieszczeń realizowany jest z poziomu chodnika. W wyżej wymienionych pomieszczeniach nie obszarów kontroli. Brak jest ograniczeń związanych ze wstępem z psem asystującym.
  • W Portierni Południowej przy bramie głównej wejściowej zlokalizowany jest ogólnodostępny szalety, w którym znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna z poziomu chodnika.
  • Na parkingach zlokalizowanych po stronie zachodniej Cmentarza znajdują wyznaczone i odpowiednio oznakowane miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Na parkingach zlokalizowanych po stronie wschodniej Cmentarza oraz na parkingu przed Domem Przedpogrzebowym nie są wyznaczone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.
  • Na cmentarzu brak urządzeń lub oznakowania ułatwiającego komunikację oraz poruszanie osobom niewidomym lub słabo widzącym.
  • W Biurze Obsługi Klienta, Salach Ceremonialnych w Domu Przedpogrzebowym oraz w Sali Pożegnań w Spopielarni Zwłok nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on line.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • strona posiada przełącznik kontrasu
 • na stronie zastosowano możliwość przejścia do wskazanej części strony (skip-links)

Inne informacje i oświadczenia

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie dołóży wszelkich starań aby dbać o dostępność cyfrową strony internetowej oraz publikowanej na niej dokumentów. Jeśli znajdziesz jakiś błąd na stronie, poinformuj nas o tym.

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego