Zamówienia publiczne

Plan postępowań na 2024 rok:

Plan postępowań o udzielenie zamówień w ZCK na 2024 rok

Wydawanie poświadczeń z zakresu zamówień publicznych: 

wniosek oraz regulamin wydawania poświadczeń 

Klauzula Informacyjna

Przed zapoznaniem się z warunkami postępowań o udzielenie ZP przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w ZCK

 

Postępowania o udzielanie zamówienia publicznego wszczęte po 1 stycznia 2021 r.

Postępowania o udzielanie zamówienia publicznego wszczęte po 1 stycznia 2021 r., prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami) ogłaszane i prowadzone na platformie eZamawiający pod adresem: https://zck-warszawa.ezamawiajacy.pl

 Wykonanie prac ogrodniczych i sprzątania na terenie Cmentarza Mauzoleum Armii Radzieckiej w Warszawie w 2022 r.