KOMUNIKAT

W związku ze wzrostem zagrożenia epidemicznego, w celu utrzymania zdolności cmentarzy do wykonywania ich podstawowych zadań, od 24 stycznia 2022 r. do odwołania wstrzymuje się na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy wszelkie prace murarskie i kamieniarskie niezwiązane z przygotowaniem i wykonywaniem bieżących pochówków, z wyjątkiem prac, których termin realizacji został wcześniej wyznaczony.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych
w Warszawie

Informacja o nieopłaconych grobach

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie 

informuje, że groby dziecięce, ziemne pojedyncze, ziemne rodzinne i murowane pojedyncze oraz nisze urnowe w kolumbariach i nisze w katakumbach na warszawskich cmentarzach komunalnych podlegają opłatom zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Groby, za które nie zostanie wniesiona opłata, mogą zostać wykorzystane do nowych pochowań, przez co istniejące obecnie groby ulegną likwidacji.

lnformacji o grobach i opłatach udzielają kancelarie:

 • Cmentarza Komunalnego Północnego przy ul. Wóycickiego 14,
 • Cmentarza Wojskowego przy ul. Powązkowskiej 43/45,
 • Cmentarza Komunalnego Południowego Antoninów 40 gmina Piaseczno,

pod numerem telefonu 22 27 40 00. Kancelarie cmentarzy czynne są: od poniedziatku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Informacja o ograniczeniach w liczbie uczestników pogrzebów

W związku z ograniczeniami obowiązującymi w czasie stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, do 31 stycznia 2022 r. w uroczystościach pogrzebowych, odbywających się na cmentarzach komunalnych m.st. Warszawy, w salach ceremonialnych w Domach Przedpogrzebowych może uczestniczyć (przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m) następująca liczba osób:

Cmentarz Komunalny Północny:

 • Sala A - 29 osób
 • Sala B - 11 osób
 • Sala C - 10 osób
 • Sala pożegnań "mała" (nr 144) - 3 osoby
 • Sala pożegnań "duża" (nr 145) - 5 osób
 • Sala pożegnań przy spopielarni - 2 osoby

Cmentarz Wojskowy:

 • Sala ceremonialna - 28 osób

Cmentarz Komunalny Południowy:

 • Sala A - 32 osoby
 • Sala B - 18 osób
 • Sala pożegnań - 4 osoby

Do powyższych limitów liczby osób przebywających w salach ceremonialnych w Domach Przedpogrzebowych nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem posiadania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19, zaświadczenia o szczepieniu lub o wyniku testu i powrocie do zdrowia.

Zalecana forma wnoszenia opłat i kontakt z ZCK

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że w związku z istniejącym stanem epidemii zalecaną formą opłat za usługi cmentarne związane z pogrzebami, kremacjami, pracami kamieniarskimi, zachowaniem istniejącego grobu są płatności bezgotówkowe.

Opłaty należy wnosić za każdy pogrzeb odrębnie po potwierdzeniu jej wysokości z pracownikiem kancelarii cmentarza (kontakt) na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Handlowy w Warszawie S.A:

91 1030 1508 0000 0005 5088 8009

W tytule przelewu prosimy o podanie w odpowiedniej kolejności:

 • nazwy cmentarza (np. Cmentarz Komunalny Północny)
 • informacji o rodzaju płatności (pogrzeb nowy, pogrzeb dochowanie, kremacja, zachowanie grobu)
 • nazwiska osoby zmarłej, daty i godziny rezerwacji pogrzebu (np. Jan Kowalski 2020-03-18,8:30), adresu grobu
 • danych nabywcy zgodnych z upoważnieniem tj. nazwiska, imienia i dokładnego adresu, na który po zaksięgowaniu wpłaty wysłana zostanie faktura (np. Adam Kowalski, 03-343 Warszawa, Bolesławicka 33/m. 21)
Cmentarz Komunalny Północny - Groby
Cmentarz Komunalny Północny -
Cmentarz Komunalny Północny - Groby Urnowe
Cmentarz Komunalny Północny - Dzwonnica
Cmentarz Komunalny Północny - Budynek Spopielarni
Cmentarz Komunalny Północny - Kancelaria Cmentarza
Cmentarz Wojskowy - Dom Przedpogrzebowy
Cmentarz Komunalny Południowy
Cmentarz Komunalny Południowy - Budynek
Cmentarz Komunalny Południowy - Kolumbaria

Informacje kontaktowe

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

01-797 Warszawa
ul. Powązkowska 43/45

tel: 22 633 91 54
cmentarz@cmentarzekomunalne.com.pl

 

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

Deklaracja dostępności

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony