Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego

Godziny otwarcia

Uprzejmie informujemy, że do odwołania:

 • Zarząd Cmentarzy Komunalnych będzie czynny w godz. 7:30 – 15:30
 • kancelarie cmentarzy: Północnego, Wojskowego i Południowego będą czynne w godz. 8:00 – 16:00

Obowiązek reżimu sanitarnego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, nakłada do odwołania obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego

-  w miejscach ogólnodostępnych, w tym na terenie cmentarzy,

-  w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych
na cmentarzu.

Liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w sali obsługi interesantów nie może być większa niż 1 osoba na jedno czynne stanowisko obsługi.

Powyższe nakazy i zakazy obowiązują od 17 października 2020 r.

Informacja o ograniczeniach w liczbie uczestników

W związku z ograniczeniami obowiązującymi w czasie stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, od dnia 7 listopada 2020 r. w uroczystościach pogrzebowych odbywających się na cmentarzach komunalnych m.st. Warszawy w salach ceremonialnych w Domach Przedpogrzebowych może uczestniczyć następująca liczba osób:

Cmentarz Komunalny Północny:

 • Sala A - 20 osób
 • Sala B - 11 osób
 • Sala C - 6 osób
 • Sala pożegnań "mała" (nr 144) - 2 osoby
 • Sala pożegnań "duża" (nr 145) - 2 osoby
 • Sala pożegnań przy spopielarni - 1 osoba

Cmentarz Wojskowy:

 • Sala ceremonialna - 17 osób

Cmentarz Komunalny Południowy:

 • Sala A - 15 osób
 • Sala B - 9 osób
 • Sala pożegnań - 1 osoba

 

 

Cmentarz Komunalny Północny - Groby
Cmentarz Komunalny Północny -
Cmentarz Komunalny Północny - Groby Urnowe
Cmentarz Komunalny Północny - Dzwonnica
Cmentarz Komunalny Północny - Budynek Spopielarni
Cmentarz Komunalny Północny - Kancelaria Cmentarza
Cmentarz Wojskowy - Dom Przedpogrzebowy
Cmentarz Komunalny Południowy
Cmentarz Komunalny Południowy - Budynek
Cmentarz Komunalny Południowy - Kolumbaria

Informacje kontaktowe

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

01-797 Warszawa
ul. Powązkowska 43/45

tel: 22 633 91 54
cmentarz@cmentarzekomunalne.com.pl

 

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

Deklaracja dostępności

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony