Informacja o oferowanych usługach kremacji

Najbliższy wolny termin kremacji:

 

na Cmentarzu Komunalnym Północnym: 2024-07-26
na Cmentarzu Komunalnym Południowym: 2024-07-26Niebezpieczeństwo podczas zjawisk pogodowych

Zarząd Cmentarzy Komunalnych zwraca się z uprzejmą prośbą do osób przebywających na terenie cmentarza o zachowanie szczególnej ostrożności i opuszczenie cmentarza w czasie wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Gwałtowne burze i nawałnice mogą spowodować złomy i wywroty drzew zagrażające zdrowiu lub życiu.

Informacja o nieopłaconych grobach

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie 

informuje, że groby dziecięce, ziemne pojedyncze, ziemne rodzinne i murowane pojedyncze oraz nisze urnowe w kolumbariach i nisze w katakumbach na warszawskich cmentarzach komunalnych podlegają opłatom zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Groby, za które nie zostanie wniesiona opłata, mogą zostać wykorzystane do nowych pochowań, przez co istniejące obecnie groby ulegną likwidacji.

lnformacji o grobach i opłatach udzielają kancelarie:

  • Cmentarza Komunalnego Północnego przy ul. Wóycickiego 14,
  • Cmentarza Wojskowego przy ul. Powązkowskiej 43/45,
  • Cmentarza Komunalnego Południowego Antoninów 40 gmina Piaseczno,

pod numerem telefonu 22 277 40 00. Kancelarie cmentarzy czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Zalecana forma wnoszenia opłat i kontakt z ZCK

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że zalecaną formą opłat za usługi cmentarne związane z pogrzebami, kremacjami, pracami kamieniarskimi, zachowaniem istniejącego grobu są płatności bezgotówkowe.

Opłaty należy wnosić za każdy pogrzeb odrębnie po potwierdzeniu jej wysokości z pracownikiem kancelarii cmentarza (kontakt) na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Handlowy w Warszawie S.A:

91 1030 1508 0000 0005 5088 8009

W tytule przelewu prosimy o podanie w odpowiedniej kolejności:

  • nazwy cmentarza (np. Cmentarz Komunalny Północny),
  • informacji o rodzaju płatności (pogrzeb nowy, pogrzeb dochowanie, kremacja, zachowanie grobu),
  • nazwiska osoby zmarłej, daty i godziny rezerwacji pogrzebu (np. Jan Kowalski 2020-03-18,8:30), adresu grobu,
  • danych nabywcy zgodnych z upoważnieniem tj. nazwiska, imienia i dokładnego adresu, na który po zaksięgowaniu wpłaty wysłana zostanie faktura (np. Adam Kowalski, 03-343 Warszawa, Bolesławicka 33 m. 21).

Godziny otwarcia

Uprzejmie informujemy, że:

  • Zarząd Cmentarzy Komunalnych jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30,
  • kancelarie cmentarzy: Północnego, Wojskowego i Południowego są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00, kasy cmentarzy czynne są w godzinach 8:00-15:00.
  • Kasa Biura Zarządu jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 14:00

Bramy cmentarzy otwarte są codziennie, w okresie od 1 kwietnia do 30 września w godzinach od 7:00 do 20:00, w pozostałych miesiącach od godziny 8:00 do zmroku.

Aplikacja ułatwia zwiedzanie Cmentarza Wojskowego

Nowy elektroniczny przewodnik po Cmentarzu Wojskowym – Powązki w Warszawie został udostępniony. Jest w formie aplikacji internetowej pod adresem: https://graedu.pl/pw.

Cmentarz Komunalny Północny - Groby
Cmentarz Komunalny Północny -
Cmentarz Komunalny Północny - Groby Urnowe
Cmentarz Komunalny Północny - Dzwonnica
Cmentarz Komunalny Północny - Budynek Spopielarni
Cmentarz Komunalny Północny - Kancelaria Cmentarza
Cmentarz Wojskowy - Dom Przedpogrzebowy
Cmentarz Komunalny Południowy
Cmentarz Komunalny Południowy - Budynek
Cmentarz Komunalny Południowy - Kolumbaria

Informacje kontaktowe

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

01-797 Warszawa
ul. Powązkowska 43/45

tel: 22 277 40 00 
cmentarz@cmentarzekomunalne.com.pl

 

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

Deklaracja dostępności

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony