Regulamin Cmentarza Komunalnego Północnego

Cmentarz, jako miejsce oddawania czci Zmarłym, powierza się trosce odwiedzających i prosi się wszystkich przebywających na jego terenie o przestrzeganie poniższego regulaminu.

 1. Bramy cmentarza otwarte są codziennie, od 1 kwietnia do 30 września w godz. 7:00 – 20:00, a od 1 października do 31 marca od godz. 8:00 do zmroku.
 2. Kancelaria cmentarza jest czynna w poniedziałki w godz. 8:00 – 18:00, od wtorku do piątku w godz. 8:00 – 16:00. Kasa jest czynna w poniedziałki w godz. 8:00 – 17:30, od wtorku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.
 3. Pogrzeby odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
 4. Osoby przebywające na terenie cmentarza powinny zachowywać się stosownie do charakteru i powagi miejsca. Pogrzeby i czynności związane z kultem zmarłych nie mogą być w żaden sposób zakłócane.
 5. Śmieci należy segregować i wyrzucać do pojemników ustawionych na terenie cmentarza.
 6. Niedozwolone jest samowolne sadzenie na cmentarzu drzew i krzewów oraz ich usuwanie.
 7. Zabrania się:
  • przebywania na terenie cmentarza poza godzinami otwarcia;
  • spożywania alkoholu i przebywania na cmentarzu w stanie nietrzeźwym;
  • wprowadzania zwierząt;
  • wprowadzania rowerów oraz używania sprzętu sportowego i rekreacyjnego;
  • niszczenia zieleni i wyposażenia cmentarza;
  • umieszczania nekrologów w miejscach innych niż do tego wyznaczone;
  • prowadzenia działalności handlowej i reklamowej.
 8. Ustawienie i remont nagrobka, zagospodarowanie otoczenia grobu, ustawienie ławki przy grobie, umieszczenie napisów nagrobnych wymaga wcześniejszego zgłoszenia w kancelarii cmentarza i uzyskania stosownej zgody.
 9. Dopuszczalna prędkość pojazdów na terenie cmentarza wynosi 15 km/h. Ruch pieszych i pojazdów na terenie cmentarza podlega przepisom prawa o ruchu drogowym.
 10. Ochrona cmentarza upoważniona jest do kontrolowania pojazdów i osób w zakresie posiadanych uprawnień.
 11. Cmentarzem zarządza Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, ul. Powązkowska 43/45, 01-797 Warszawa.